Wereld in uitvoering

Martijn Aslander en Erwin Witteveen beschrijven in hun boek ‘Nooit af’ de impact van de verandering van tijdperk op maatschappij en economie. In de nieuwe netwerksamenleving kantelen bestaande aannames radicaal. Ervaringen uit het verleden zijn geen enkele garantie meer voor de toekomst. Aslander en Witteveen stellen dat we de illusie moeten opgeven dat we blijvende oplossingen voor vraagstukken kunnen bedenken. In een dynamiek van permanente verandering wordt elke realiteit immers weer door een andere realiteit ingehaald. In zo’n wereld moeten we chaos en onvoorspelbaarheid omarmen en ervoor zorgen dat we de juiste mindset hebben om in die realiteit de juiste keuzes te maken. ‘Nooit af’ staat voor een nieuwe kijk op alles wat we belangrijk vinden in onze samenleving, zorg en welzijn, het bedrijfsleven, wonen, milieu, werk en onderwijs.

Het onderwijs kantelt

Over het onderwijs heeft iedereen wel een mening. Dat het onderwijs achterloopt bij de behoeften van de samenleving of dat we nog steeds behoren tot de best scorende landen in de wereld. Feit is dat het onderwijs steeds minder het monopolie heeft op leren en dat leerlingen ook buiten de schoolmuren heel veel leerervaringen opdoen.  Leraren zouden beter hun best moeten doen om uit te leggen waarom iets lesstof is, waarom iets nuttig is om te weten. Toetsen worden te veel gehanteerd als beoordelings- en selectie-instrument, terwijl het beter zou zijn om ze in te zetten als scan, op basis waarvan leerlingen zichzelf kunnen verbeteren. Dat leerlingen het onderwijs in de regel beschouwen als verplichting ligt niet aan de leraar, stellen Aslander en Witteveen. Het is vooral het onderwijssysteem zelf dat leerplezier in de weg zit, waardoor de aanvankelijke natuurlijke leergierigheid van leerlingen geleidelijk afneemt. Als we het erover eens zijn dat de nieuwe netwerksamenleving vooral vraagt om creatieve en zelfverantwoordelijke mensen, dan mogen we vraagtekens zetten bij de aannames en inrichting van het onderwijssysteem, dat nog steeds toetsvaardigheid hoger beloont dan eigen wijsheid. Als hoofdzakelijk de cijfers bepalend zijn voor waardering en slagen, ligt het risico op de loer om de normen aan te passen. De waarde van diploma’s zal daardoor verder afnemen, zo stellen de auteurs.

Overal en altijd leren

Veel challenger-organisaties beoordelen nu al nieuwe medewerkers niet zozeer op hun diploma, maar veel meer op capaciteiten die ze inschatten op basis van eigen oordelen of die ze in hun werk aantoonbaar kunnen maken. Net als in de commerciële wereld steeds meer gerenommeerde bedrijven worden uitgedaagde door nieuwkomers, zo signaleren Aslander en Witteveen dat ook de onderwijssector toenemende concurrentie krijgt uit andere domeinen, zoals de media- en entertainmentindustrie en de game-industrie. Onderwerpen die leerlingen in de klas minder boeien, zoals techniek en biologie blijken veelbekeken te worden als ze op televisie worden toegelicht door Alexander Klöpping en Freek Vonk. Ook webinars en online colleges nemen steeds meer toe in populariteit. En stand-up comedy op youtube zorgt ervoor dat leerlingen vrijwillig moeite doen om zich te verdiepen in de Engelse taal.

Onderscheid door bevlogenheid

De auteurs zien wel degelijk een toekomst voor het onderwijs als de sector in staat is om bestaande paradigma’s tijdig los te laten en voortvarend de nieuwe mogelijkheden gaat benutten van de informatie- en netwerksamenleving. Een ‘hart onder de riem’ voor alle professionals in het onderwijs is de constatering dat de leraar bij uitstek toegevoegde waarde heeft in het inspireren, coachen en stimuleren van leerlingen. De bevlogenheid van de leraar draagt in belangrijke mate bij aan het leerplezier. En dat is iets wat zelfs de meest krachtige computer niet kan evenaren.

 

Raymond Godding (Godding & co)

Ik help bestuurders en beslissers van maatschappelijke organisaties bij het (her)vinden van hun bedoeling, bij het betekenisvol maken van waarden en bij het realiseren van een inspirerend visieverhaal, dat richting geeft en mensen positief in beweging brengt.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!