Power the Future

Van waarderende dialoog
tot een gedragen toekomstverhaal

Waarom?

Met alle transities in een snel veranderende wereld is het zaak om in vertrouwen samen te werken en te ontwikkelen. Als ondernemer, directeur of bestuurder zul je daartoe tijdig je visie en strategie moeten herijken. Dit is het moment om los te laten wat niet meer werkt, te waarderen wat goed gaat en nieuwe mogelijkheden te creëren. Hoe bouw je aan een duurzame, toekomstgerichte organisatie? 

Een nieuw verhaal

Story-coach Raymond Godding en communicatiestrateeg Ilonka de Ridder -Lebon ontwikkelden Power the Future, een interactieve methodiek die jou helpt de kracht van medewerkers in te zetten, betrokkenheid te versterken en zo vorm te geven aan een gezamenlijke focus en een gedragen verhaal. Persoonlijke ervaringen en belevingen maken patronen en gezamenlijke ambities zichtbaar Het proces leidt uiteindelijk tot een krachtige toekomstgerichte visie en strategie. Als er ooit een geschikt moment was om te werken aan verbinding, menselijkheid en inspiratie, dan is dat nu. It’s through the cracks that the light shines in.

Duurzaam ontwikkelen

Wil je medewerkers betrekken en inspireren bij je visie op de toekomst? Om te motiveren, enthousiasmeren en activeren heb je meer nodig dan de gebruikelijke  communicatie instrumenten. De organisatie verandert pas als de gesprekken veranderen. Dat vraagt om het creëren van nieuwe ervaringen, van elkaar leren, experimenteren en het delen van verhalen. Duurzame groei begint bij een waarderende dialoog.

Power the Future

Power The Future is een interactieve, gestructureerde en integrale aanpak om draagvlak te creëren voor veranderingen, intern en extern gewenste verbinding en vertrouwen tot stand te brengen en als team te bouwen aan duurzame relaties. Door het zichtbaar maken van de essenties uit de persoonlijke verhalen van medewerkers krijgen de gezamenlijke ambities en strategische keuzes gaandeweg steeds meer beleving en betekenis.  Zo versterk je de teamgeest en de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat.

Samen leren, samen groeien

De Power the Future methodiek verbindt

  • de visie en strategie van bestuur en directie
  • collectieve waarden en professionele cultuur
  • persoonlijke drijfveren en unieke talenten van medewerkers 

-Wie zijn wij samen, wat is onze gezamenlijke kracht en wat willen wij samen?

-Wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik?

Met elkaar geef je vorm aan de ambities voor de toekomst. Stapsgewijs en in dialoog geef je betekenis aan de gewenste organisatie ontwikkeling. Door persoonlijke ervaringen en belevingen op te halen, maak je patronen en gezamenlijke krachtpunten zichtbaar die deel uitmaken van het DNA van de organisatie. Iedereen draagt op zijn of haar manier bij aan het succes en in samenspraak wordt de gewenste beweging ondersteund.

narratief model organisatie ontwikkeling

Wat levert Power the Future op?

  • Inspiratie om gewenste beweging in gang te zetten of te versterken
  • Betekenisgeving van intrinsieke en gedeelde waarden
  • Manifestatie van de organisatie identiteit en waartoe je samen in staat bent
  • Versterking van interne trots, verbondenheid en samenwerking
  • Een gezamenlijk verhaal, herkenbare positionering en versterking van de reputatie

Verander de organisatie door de gesprekken te veranderen

Neem contact op of download de whitepaper voor meer informatie.

Maak een afspraakDownload de whitepaper

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!