Training Storytelling

Werken met verhalen

Waarom werken met verhalen in je organisatie?

Je wilt in gezamenlijkheid werken aan de doelstellingen van de organisatie en gewenste resultaten behalen. Dat kun je instrumenteel proberen te regelen, met een plan en een strategie, maar daarmee bereik je lang niet zoveel als een collega organisatie die vertrekt vanuit de kracht van cultuur. Vanuit persoonlijke relaties en ervaringen, dialoog en gedeelde betekenisgeving.

In contact zijn

De verhalen die we elkaar vertellen, geven betekenis aan wie we zijn en wat we belangrijk vinden. Ze inspireren tot groei en het maken van waardengedreven keuzes. Ze versterken de identiteit van de groep en zorgen op die manier voor onderscheidend vermogen. Bij vernieuwing of verandering is het van belang om regelmatig te checken of de ingeslagen weg aansluit op de oorspronkelijke bedoeling en primaire ‘purpose’. Zijn we nog afgestemd op ons oerverhaal?

Wat zoeken we?

Wij hebben allemaal het verlangen om de wereld om ons heen te begrijpen. Om patronen te herkennen en betekenis te geven aan wat we ervaren. We zoeken naar zingeving en waardering, afstemming tussen wie je bent, wat je doet en waar de organisatie voor staat. We willen verbondenheid en veiligheid ervaren, vertrouwen en betrokkenheid.

In beweging komen

Een waardengedreven organisatie maakt de grotere bedoeling tastbaar in de vorm van persoonlijke verhalen. Als we ons kunnen identificeren met de hoop, twijfels en verlangens van onze cliënten, worden we bewogen om de juiste dingen te doen. Als we ons herkennen in de uitdagingen en successen van onze collega’s, willen we daar met dezelfde energie in deelnemen. We willen graag een voorbeeld nemen aan mensen die niet alleen geloven in een betere toekomst, maar die ook laten zien dat ze een ommekeer teweeg kunnen brengen. Dergelijke verhalen banen de weg voor spontane acties en gemotiveerde verandering.

Opzet training Storytelling

Het programma bestaat uit een combinatie van theorie, inspirerende voorbeeldfilmpjes en interactieve oefeningen, deels gekoppeld aan zelf ingebrachte casuïstiek. Al naar gelang de wensen kan de training fysiek of online gegeven worden in 2 dagdelen. De volgende onderwerpen staan in ieder geval op het programma:

 

  • Wat is storytelling? 

  • Dimensies en kenmerken Storytelling

  • Hero’s Journey: Van oud verhaal naar nieuw verhaal

  • Bespreken soorten verhalen

  • Verhalen en het brein

  • Toepassen verhaalkracht
  • Verhalen en organisatie ontwikkeling / Narratief model

  • Verhalen vinden en vormen

  • Story werkvormen
  • Verhalen delen

Mensen geloven niet wat je ze vertelt, ze geloven wat ze zichzelf vertellen

 

 

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!