Voorbeeld projecten

CASE | KOERSPLAN

Koersplan ASKO scholen 2023-2027

Gedragen meerjarenbeleidsplan voor 31 scholen aangesloten bij ASKO, een bestuur voor primair onderwijs in Amsterdam. Het koersplan heeft tot doel om medewerkers te inspireren en te activeren om de gedeelde ambities met elkaar waar te maken. De focus lag zowel op het verwoorden van scherpe inhoudelijke keuzes als op het creëren van betekenisvolle beleving. Primaire doelgroep is het eigen personeel, secundaire doelgroep zijn de externe belanghebbenden.Het koersplan kent twee delen, een Inspiratie en Manifestatie katern, met nadrukkelijke samenhang.

CASE | KOERSPLAN

Kiem Onderwijs en Opvang

Kiem Onderwijs en Opvang in Uden is een organisatie voor primair onderwijs en kinderopvang met 13 locaties. In een intensief dialoog-traject werd de basis gelegd voor een nieuw koersplan en een herkenbaar verhaal. Kernachtig, uitnodigend en verrassend. Een verhaal in woord en beeld, dat vertelt waar Kiem professionals voor staan en wat ze voor kinderen willen betekenen. De video Video Kiemkracht geeft op indringende wijze taal en beeld aan de leidende principes, inspireert om in actie te komen en nodigt uit om te doen wat nodig is, samen te leren en beslissingen te nemen die het verschil maken.

CASE | BOEK

Van Wijk Werkendam

Van Wijk Werkendam is een machinefabriek en reparatiebedrijf voor de binnenscheepvaart. In het kader van het 75 jarig jubileum ontstond de vraag om het bedrijfsverhaal en de familiehistorie vast te leggen. Het boek is een ode aan het vakmanschap en aan de kracht van mensen om ondanks tegenslagen door te zetten en elkaar te ondersteunen. De kracht om het beste voor klanten te realiseren en het vertrouwen dat er altijd een oplossing te bedenken is.

CASE | COMPANY VALUES

United Dutch Breweries

United Dutch Breweries (UDB) had een duidelijke missie en visie. Wat ontbrak waren heldere kernwaarden als basis van de UDB-identiteit. Met een representatieve groep medewerkers heb ik een interactieve sessie begeleid, die drie verbindende waarden opleverde. Vervolgens gaven de medewerkers zelf beeld en betekenis aan deze waarden, onder andere door de koppeling naar zichtbare actie en gedrag. De uitkomsten zijn gevisualiseerd in een infographic en interactieve pdf en vormen de leidraad voor recruitment, performance management en leiderschap.

CASE | VERHALEN VAN ONTWIKKELING

Ingrado

Jongeren voor wie het reguliere beroepsonderwijs teveel drempels opwerpt, willen ook vervullend werk dat bij hun past. Om deze jongeren een gezicht te geven, heb ik voor Ingrado een serie persoonlijke portretten en een toelichtend filmpje gerealiseerd, waarin jongeren vertellen waar ze tegenaan lopen, wat hun dromen zijn en hoe ze worden geholpen door coaches en begeleiders van een REA College. Naast de compacte videoportretten zijn de volledige verhalen bijeengebracht in een digitale folder.

Compilatievideo REACollege

CASE | WEBINAR

 Dura Vermeer

Voor Dura Vermeer Bouw Zuid organiseerde ik samen met Filmit het webinar ‘De zin en onzin van bouwen in hout’. In overleg met de opdrachtgever werd het programma en draaiboek voorbereid, de voorbesprekingen met de tafelgasten gepland, de uitnodigingen verzorgd, een videoportret gemaakt en de benodigde presentatiebeelden samengesteld. Het webinar werd in een professionele studio live uitgezonden, waarbij kijkers hun vragen in de chat konden stellen. De video van het webinar werd samen met een whitepaper toegestuurd aan iedereen die zich ingeschreven had.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!