Voorbeeld projecten

CASE | KOERSPLAN

Kiem Onderwijs en Opvang

Kiem Onderwijs en Opvang in Uden is een organisatie voor primair onderwijs en kinderopvang met 13 locaties. In een intensief dialoog-traject werd de basis gelegd voor een nieuw koersplan en een herkenbaar verhaal. Kernachtig, uitnodigend en verrassend. Een verhaal in woord en beeld, dat vertelt waar Kiem professionals voor staan en wat ze voor kinderen willen betekenen. De video Video Kiemkracht geeft op indringende wijze taal en beeld aan de leidende principes, inspireert om in actie te komen en nodigt uit om te doen wat nodig is, samen te leren en beslissingen te nemen die het verschil maken.

CASE | BOEK

Van Wijk Werkendam

Van Wijk Werkendam is een machinefabriek en reparatiebedrijf voor de binnenscheepvaart. In het kader van het 75 jarig jubileum ontstond de vraag om het bedrijfsverhaal en de familiehistorie vast te leggen. Het boek is een ode aan het vakmanschap en aan de kracht van mensen om ondanks tegenslagen door te zetten en elkaar te ondersteunen. De kracht om het beste voor klanten te realiseren en het vertrouwen dat er altijd een oplossing te bedenken is.

CASE | KOERSPLAN

Optimus Onderwijs

Optimus onderwijs is een organisatie met 41 basisscholen in de regio Noord Oost Brabant. Op basis van een brede verkenning zijn tal van inzichten en bevindingen opgehaald. Met die input heb ik in overleg met een werkgroep stapsgewijs de structuur, inhoud en vorm van het uiteindelijke koersplan bepaald. Centraal in het koersplan staan de 5 kernambities, gekoppeld aan meetbare, merkbare en voelbare doelstellingen.

Koersplan animatie

Optimus Wereldscholen, waar kinderen leren, ontdekken en ontwikkelen

CASE | WEBSITE

Crash Move

CrashMove is een samenwerking van defensiespecialisten, ICT deskundigen  en hulpverleningsinstanties, die als doel heeft om organisaties zelfredzaam te maken en gedegen voor te bereiden op impactvolle incidenten. Hun missie is bijdragen aan een veiligere wereld. De wens was om de teksten voor de nieuwe website aan te scherpen,  persoonlijker te maken en meer beleving mee te geven. Daarbij diende ook de identiteit   van het bedrijf en de unieke propositie onderscheidend te worden verwoord. Samen met de opdrachtgever heb ik in verschillende fases gewerkt aan een passende structuur en samenhang, een herkenbare tone-of-voice en beknopte beschrijvingen van urgentie, toegevoegde waarde en voorbeeldsituaties. Next step wordt een social mediacampagne.

CASE | ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE

T-Primair

In opdracht van T-Primair, samenwerkende besturen voor primair onderwijs in Tilburg, heb ik de coördinatie verzorgd van een personeelswervingscampagne in het kader van de regionale aanpak personeelstekorten. Naast een collectief werkgeversverhaal vinden bezoekers op wijzerinhetonderwijs verhalen en video-impressies van bevlogen professionals, zij-instromers, herintreders en opstromers. Ook kunnen zij informatie vinden over het beroep en de opleidingsmogelijkheden en de beschikbare vacatures. Sturing naar het platform gebeurt cross-mediaal, door social media inzet, verwijzing vanuit andere websites, zoals die van Fontys en flyers op diverse locaties in Tilburg en omgeving.

CASE | MAGAZINE 

Avans Hogeschool

Vanuit de overkoepelende visie van Avans wilde de Dienst Marketing, Communicatie en Studentenzaken meer vat krijgen op gedeelde identiteit en kwaliteiten. Diepgaande gesprekken met professionals resulteerden in persoonlijke portretten, die telkens een relatie leggen tussen de eigen persoonlijkheid en ervaringen en het grotere verhaal van Avans en DMCS. De verhalen in het magazine dragen bij aan versterking van het vertrouwen en teamgeest en geven een aantrekkelijk en authentiek beeld van DMCS  en Avans als werkgever. 

 

CASE | COMPANY VALUES

United Dutch Breweries

United Dutch Breweries (UDB) had een duidelijke missie en visie. Wat ontbrak waren heldere kernwaarden als basis van de UDB-identiteit. Met een representatieve groep medewerkers heb ik een interactieve sessie begeleid, die drie verbindende waarden opleverde. Vervolgens gaven de medewerkers zelf beeld en betekenis aan deze waarden, onder andere door de koppeling naar zichtbare actie en gedrag. De uitkomsten zijn gevisualiseerd in een infographic en interactieve pdf en vormen de leidraad voor recruitment, performance management en leiderschap.

CASE | VERHALEN VAN ONTWIKKELING

Ingrado

Jongeren voor wie het reguliere beroepsonderwijs teveel drempels opwerpt, willen ook vervullend werk dat bij hun past. Om deze jongeren een gezicht te geven, heb ik voor Ingrado een serie persoonlijke portretten en een toelichtend filmpje gerealiseerd, waarin jongeren vertellen waar ze tegenaan lopen, wat hun dromen zijn en hoe ze worden geholpen door coaches en begeleiders van een REA College. Naast de compacte videoportretten zijn de volledige verhalen bijeengebracht in een digitale folder.

Compilatievideo REACollege

CASE | WEBINAR

 Dura Vermeer

Voor Dura Vermeer Bouw Zuid organiseerde ik samen met Filmit het webinar ‘De zin en onzin van bouwen in hout’. In overleg met de opdrachtgever werd het programma en draaiboek voorbereid, de voorbesprekingen met de tafelgasten gepland, de uitnodigingen verzorgd, een videoportret gemaakt en de benodigde presentatiebeelden samengesteld. Het webinar werd in een professionele studio live uitgezonden, waarbij kijkers hun vragen in de chat konden stellen. De video van het webinar werd samen met een whitepaper toegestuurd aan iedereen die zich ingeschreven had.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!