De verhalen die we elkaar vertellen, geven betekenis aan wie we zijn en wat we belangrijk vinden. Ze inspireren tot groei en het maken van waardengedreven keuzes. Ze versterken de gedeelde identiteit en zorgen op die manier voor onderscheidend vermogen. Bij vernieuwing of verandering is het van belang om regelmatig te checken of de ingeslagen weg aansluit op de oorspronkelijke bedoeling en primaire ‘purpose’. Vergroot je verhaalkracht en versterk jezelf en je team. Bekijk het overzicht van alle trainingen en workshops.

Waarderende Gesprekken

Herken je dit?  Dat je in gesprekken bezig bent om te evalueren wat je hoort? Dat je aannames doet over wat gezegd gaat worden of een oordeel uitspreekt over wat gezegd wordt? Dat je de ander wil overtuigen om je adviezen op te volgen?

In de training ‘Waarderende Gesprekken’ leer je anders te kijken en dieper te luisteren. Je leert vragen te stellen die verhalen ontlokken en energie geven en waarmee je op een verbindende manier tot de kern komt.

Lees meer

Story Coaching

Je opgebouwde ervaring en competenties doen er nog steeds toe, maar  in je persoonlijke profilering en leiderschap gaat het om wie jij bent als mens, waarom je bepaalde keuzes maakt en wat je bijdraagt aan de wereld. Je persoonlijke identiteit is daarmee de meest essentiële basis van je professionele status. Het definieert hoe je wordt gevonden, gewogen en gewaardeerd.. Bovendien is het verhaal van jezelf de basis voor de kwaliteit van je relaties. Beter in verbinding staan met jezelf zorgt voor sterkere verbindingen met anderen.

Lees meer

Het verhaal van je organisatie

Je wilt in gezamenlijkheid werken aan de doelstellingen van de organisatie en gewenste resultaten behalen. Dat kun je proberen te regelen met een veranderplan, maar daarmee heb je nog geen gevoel en beleving. Door de kracht van verhalen in te zetten, maak je betekenisvol wie je samen bent, waar je voor staat en wat je samen tot stand wil brengen. In de training corporate storytelling leer je hoe je verhalen toepast voor verschillende organisatie uitdagingen. We verkennen universele principes van storytelling, waarom verhalen inzicht geven en inspireren en hoe je met verhaaltechnieken uitnodigt en motiveert om in beweging te komen.

Lees meer

Pechakucha

Heb jij iets te vertellen wat je heel graag aan anderen wil overbrengen? Wil je mensen meenemen in je idealen? Heb je oplossingen waar de wereld op zit te wachten? Ben je leidinggevende en wil je medewerkers activeren? Zoek je steun voor je project of voor je plannen? Dan heb je dringend behoefte aan een goed verhaal. Een verhaal dat past bij wie jij bent en wat je wil bereiken. Een kernachtig verhaal dat staat als een huis en dat tot de verbeelding spreekt. In de masterclass PechaKucha leer je om jouw eigen compacte verhaal tot stand te brengen, met de juiste opbouw en spanning en ondersteund door treffende beelden.

Contact

Schoolprofilering

In 3 dagdelen krijg je waardevolle inzichten, inspirerende werkvormen en methodieken aangereikt en leg je samen met de andere deelnemers de basis voor een onderscheidend schoolverhaal aan de hand van je vragen en  behoeften. Met je eigen praktijkervaringen als basis leer je anders kijken naar je school en andere keuzes maken. Tijdens sessie 3 presenteer je een concept schoolverhaal in de groep. De leergang, ontwikkeld in samenwerking met VOS/ABB, is bestemd voor directeuren in het PO.

Lees meer

Podcast training

De podcast training is onderdeel van het WerkenBij.FM aanbod voor arbeidsmarkt podcasts, een initiatief van Alexander Steegh, dat ik in samenwerking met hem verder ontwikkel. In 3 dagdelen gaan we o.a. in op gewenste beleving en uitstraling, de balans tussen vorm en inhoud, format en vraagstelling, doelgroepfocus en tone of voice, huisstijl tune, de keuze van de host en stemsoort. We behandelen de toepassing van verhaal-kracht en je leert de beginselen van de podcast technieken voor het opnemen en monteren van audio. Tot slot staan we stil bij mogelijkheden om publiek voor je podcast te genereren via de inzet van social media. 

Contact

Studiedagen

Een studiedag met je team leent zich uitstekend voor het revitaliseren en opnieuw betekenis geven aan wie je samen bent en waar je samen voor gaat. Het is vaak een combinatie van inspireren, inzichten delen en oefenen. In samenspraak bepalen we het gewenst resultaat en het programma. De vragen die aanleiding kunnen zijn voor het organiseren van een studiedag, zijn meerledig. Herijken van je organisatie identiteit. Missie, visie en strategie herzien. Herwaarderen van aanwezige kwaliteiten. Versterken van teamgeest en gezamenlijke trots. Heroriëntatie op bedoeling en ambities. Samen nadenken over onderscheidend vermogen en positionering. 

Contact

Proeven van Karakter

Wil je de identiteit van een organisatie doorgronden, dan vraagt dat verdieping. Hetzelfde geldt voor het karakter van wijn. Wat je in eerste instantie ervaart, komt niet persé overeen met de werkelijke aard. Die is vaak complexer en niet altijd even tastbaar. Je ziet een etiket met informatie, ruikt het bouquet en proeft aroma’s, maar om te duiden wat je in je glas hebt, zul je tot de kern moeten doordringen. In de workshop Proeven van Karakter ontdek je de gedeelde waardenpatronen en het karakter van je team, waarna je de gevonden waarden  via je smaakzintuigen koppelt aan verschillende speciaal geselecteerde -biologische- wijnen. 

Lees meer

Power the Future

Weerbaar en veerkrachtig zijn in tijden van disbalans, onzekerheid en veranderingen. Dat vraagt nogal wat van organisaties, profit en non-profit. Maar net zo goed van ieder van ons afzonderlijk. Er is dringende aandacht nodig voor het herstellen van de balans op meerdere domeinen, een herstel van vertrouwen en het terugbrengen van de menselijke maat. Met als doel vitale en duurzame organisaties, gezonde en gelukkige mensen en een samenleving waarin we elkaar ontmoeten en versterken vanuit diversiteit.

Info

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!