Wie wil je zijn?

Identiteit en de waarde van waarden

Waarom voel je je ergens meteen op je gemak en ergens anders juist niet?

Ook al werk je in dezelfde organisatie, hoor je dezelfde verhalen, toch interpreteren we onze waarneming verschillend, omdat we die beleven vanuit onze eigen waarden. Voor je organisatie zijn waarden als verbindende totems die richting en betekenis geven. Als meer van hetzelfde niet meer werkt, dan is het tijd om een merk te maken van je organisatie van binnenuit. Dat betekent starten vanuit identiteit en kernwaarden. Identiteit en kernwaarden liggen aan de basis van je verhaal en van de keuzes die je maakt. Waardengedreven organiseren leidt tot: grotere zichtbaarheid en onderscheidend vermogen, verbeterde concurrentiepositie, duidelijker werkgeversprofiel en betere respons op vacatures, meer motivatie en minder verloop van medewerkers en effectievere samenwerkingsprojecten.

Grotere zichtbaarheid

Organisaties die vanuit waarden communiceren en handelen hoeven minder energie te steken in het verleiden van klanten, omdat klanten zich al herkennen in datgene waar de organisatie voor staat. Het onderscheidend vermogen is hun identiteit.

Verbeterde concurrentiepositie

‘Bedrijven die gedreven worden door dieper gelegen waarden, kennen minder belemmeringen in hun strategie en de uitvoering daarvan. Daar hebben ze uiteindelijk op alle vlakken voordeel van’, aldus Nyenrode hoogleraar Duurzaamheid André Nijhof.

 

Duidelijk werkgeversprofiel

Wanneer je werkt vanuit waarden, laat je als werkgever zo authentiek mogelijk zien wie je bent. Dat leidt ook tot een kwalitatief betere respons op vacatures. De reden dat bedrijven met een echt verhaal zo aantrekkelijk zijn voor werkzoekenden, is dat zij een persoonlijkheid vertegenwoordigen, dat ze relatiekracht hebben.

Meer motivatie

Er is een duidelijke samenhang tussen motivatie en betrokkenheid en een sterke waardengedreven cultuur. Hoe groter het besef van gezamenlijke identiteit, des te meer medewerkers commitment voelen en zich willen inzetten voor de organisatie. Bovendien is er dan sprake van minder verloop van medewerkers

Effectievere samenwerking

Waarden zijn de bouwstenen voor samenwerken. Het draait daarbij vooral om commitment, betrouwbaarheid, respect en duidelijkheid. Succesvol samenwerken vraagt om het betekenisvol maken van waarden, heldere afspraken maken en die naleven. Als je weet wie je bent, maak je passende keuzes.

 

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!