Identiteit en visie

Betekenis geven aan visie

Je wilt de visie van je organisatie verhelderen en de reputatie versterken. Betekenis geven aan waar je samen voor staat. Prestaties vergroten door een appèl op zelfverantwoordelijkheid, werkplezier en betrokkenheid van medewerkers. Je wilt organisatiewaarden en hoger doel voelbaar en tastbaar maken. Je wilt van medewerkers ambassadeurs maken en authentiek communiceren vanuit de kracht die aanwezig is. Godding & co ondersteunt je bij het proces om je organisatie identiteit en visie helder te beschrijven, beelden van buiten te inventariseren en stapsgewijs betekenis te geven aan de kern en koers van de organisatie.

Wat is je verhaal?

Door middel van dialoogsessies en gesprekken halen we verhalen op die uitdrukking geven aan de eigenheid, kwaliteiten en ambities van de organisatie. De verhalen geven betekenis aan de beschreven waarden en visie en zijn vertrekpunt voor communicatiestrategie en HR beleid. Bovendien vormen de verhalen van medewerkers, klanten en partners de basis voor een appellerende corporate story, het verbindend verhaal van de organisatie. Een dergelijk verhaal versterkt de interne trots, vergroot het vertrouwen en laat zien hoe de organisatie haar bedoeling waarmaakt. Organisaties met een aansprekend verhaal weten de juiste mensen aan zich te binden, geven inhoud aan hun organisatiecultuur en bouwen zelfbewust aan duurzame relaties met stakeholders.

Ontwikkelen met verhalen

Een ander belangrijk voordeel van de narratieve aanpak is dat de verhaalkracht zich niet alleen richt op het verleden en heden, maar ook op de toekomst. Door bekrachtigende verhalen te delen over de gewenste toekomst, worden betrokkenen uitgenodigd om een rol te spelen in de gezamenlijk ingezette ontwikkeling. Vanuit waardering van de aanwezige kwaliteiten, kunnen zo nieuwe beelden en mogelijkheden ontstaan, die leiden tot het ontwerpen van een nieuwe werkelijkheid. Verhalen zijn op deze manier een continue uitdrukking van het karakter en het potentieel van de organisatie. Hoe meer de persoonlijke verhalen en belevingen van mensen overeenkomen met het verhaal dat de organisatie vertelt, des te geloofwaardiger en authentieker de organisatie wordt ervaren. Een duurzaam verhaal vraagt om afstemming op alle niveaus, in gedrag en houding, in communicatie en in symboliek. Verhaal en beleving resoneren maximaal als ze voortdurend betekenisvol worden gemaakt in de dagelijkse interacties en conversaties van de organisatie.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!