In het boek Beyond Performance: How Great Organizations Build Ultimate Competitive Advantage stellen de auteurs Scott Keller and Colin Price dat organisaties structureel meer waarde kunnen creëren als ze zowel aandacht schenken aan prestaties in de vorm van kostenbesparing en rendement als aan gezondheidsaspecten.

Met dat laatste doelen ze dan op de ‘zachte’ factoren zoals betrokkenheid van medewerkers, ‘afstemming op waarden’ en vertrouwen. De bevindingen worden gestaafd door gedegen onderzoek, want de McKinsey auteurs hebben gegevens verzameld van 600.000 medewerkers van meer dan 500 organisaties wereldwijd. Ze vonden een sterke correlatie tussen ‘organisatiegezondheid’ en concreet aantoonbare stijging in waarde en winst. Het onderzoek van McKinsey is goed nieuws voor degenen die altijd al riepen dat cultuur er wel degelijk toe doet. Evenwichtige aandacht voor cultuur en performance bleek onder andere te leiden tot aanzienlijke waardeverbeteringen bij onderzochte banken. Maar ook het succes van organisatieveranderingstrajecten bleek voor meer dan 70% toe te schrijven aan ‘gezondheidsaspecten’, zoals houding en gedrag van management en medewerkers.

Keller en Price beschrijven vijf vensters waardoor je kunt kijken naar performance en gezondheid.

Aspiratie, waar willen we naartoe?

Assessment, in welke mate zijn we klaar om onze aspiraties te halen?

Architect, wat moeten we doen om daar te komen?

Act, hoe gaan we de reis managen?

Advance, hoe blijven we verbeteren?

 

Bij het creëren van een gezonde organisatie is het belangrijk om de vooronderstellingen te achterhalen die gedrag beïnvloeden en om dusdanige condities te genereren dat houding en energie in positieve zin worden versterkt. Om verbetering te borgen dienen leidinggevenden te investeren in hun persoonlijke ontwikkeling en groei, aldus de auteurs. Ze beschrijven een voorbeeld van een financiële organisatie in Australië en Nieuw Zeeland waar 6000 leidinggevenden werden getraind in zelfbewustzijn en het versterken van zichzelf en anderen. Dit had niet alleen een blijvende impact op persoonlijk vlak, maar resulteerde ook in aanzienlijke vorderingen op organisatieniveau. De financiële performance nam toe, maar er ontstond ook meer creativiteit en innovatie, minder bureaucratie, grotere diversiteit en meer betrokkenheid en vertrouwen.

Bron: Scott Keller and Colin Price, Beyond Performance: How Great Organizations Build Ultimate Competitive Advantage (Wiley, June 2011)

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!