Koersplan ASKO scholen 2023-2027

Doelstelling: realiseren van een gedragen meerjarenbeleidsplan voor alle 31 scholen aangesloten bij ASKO, een bestuur voor primair onderwijs in Amsterdam. Het koersplan heeft tot doel om medewerkers te inspireren en te activeren om de gedeelde ambities met elkaar waar te maken. De focus lag daarbij zowel op het verwoorden van scherpe inhoudelijke keuzes als op het creëren van betekenisvolle beleving. Primaire doelgroep is het eigen personeel, secundaire doelgroep zijn de externe belanghebbenden.

Aanpak: In meerdere opeenvolgende bijeenkomsten, waaronder ‘onderwijstafels’, directie-overleggen en een driedaagse bijeenkomst heb ik input opgehaald en gesprekken gevoerd met uiteenlopende ASKO professionals. De opbrengsten zijn telkens tussentijds afgestemd met een werkgroep en met de bestuurder besproken. Gaandeweg het proces zijn de kwalitatieve kaders van het beleid aangescherpt en steeds verder concreet uitgewerkt naar doelen en omschrijving van gewenste zichtbare effecten.

Resultaat: Aangezien het koersplan zich richt op inspireren én activeren is besloten om het koersplan in twee delen te splitsen in de vorm van een Inspiratie en Manifestatie katern. Deze afzonderlijke onderdelen hebben nadrukkelijke samenhang, maar zijn ook onafhankelijk van elkaar toe te passen. De beide koersplan delen hebben hun definitieve voltooiing gekregen in fraai vormgegeven pdf bestanden.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!