Story coaching voor professionals, teams en leidinggevenden

Bij de begrippen ‘visie, merk en reputatie’ denk je in eerste instantie aan zaken die samenhangen met beleid en strategie van organisaties. Maar in de huidige tijdgeest zie je een toenemende noodzaak om ook als professional en leidinggevende je persoonlijke identiteit en visie te definiëren. Om je identiteit structureel in lijn te brengen met je beloften, je acties en de beleving die je oproept. Om je persoonlijke verhaal te vinden, vormen en delen.

Waarom is je persoonlijke verhaal belangrijk? 

Hoe meer je je bewust bent van je identiteit en visie, des te gerichter je keuzes kan maken en richting kan geven aan je leven. Bovendien is het verhaal van jezelf de basis voor de kwaliteit van je relaties. Beter in verbinding staan met jezelf zorgt voor sterkere verbindingen met anderen. Dat klinkt misschien als een Happinez artikel, maar in feite is het een universeel principe. Het is de reden waardoor wij als mensen unieke wezens zijn en tegelijk onderdeel zijn van meerdere netwerken en groepen, met wie we gemeenschappelijke kenmerken of drijfveren delen. Je familie en vrienden, je collega’s, de vrijwilligersorganisatie, je Linkedin netwerk, de alumni-vereniging, serviceclub of zakelijke relaties. 

Wat bindt ons? 

In elke organisatie draait het om bevlogen mensen die het goede willen doen voor een ander, iets voor elkaar over hebben, die moed hebben om af te wijken van gebaande paden, leiderschap tonen en met elkaar zaken voor elkaar krijgen. Een organisatieverhaal is dan ook bij voorkeur geënt op de kracht van mensen. Het roept persoonlijke herkenning op, maakt verbinding met het collectieve belang en inspireert om je in te zetten voor iets dat groter is dan jezelf. We willen gemotiveerd de juiste dingen doen. Verantwoordelijkheid nemen voor resultaten, samen betekenisvol verbeteren en ontwikkelen. Met een open blik veranderingen verwelkomen en met plezier nieuwe mogelijkheden verkennen.

Van Ik naar Wij

In plaats van status, portfolio’s en aantallen YouTube views gaat het in de nieuwe economie meer dan ooit om transparantie, empathie en betekenis. In zakelijke transacties, maar ook in de match tussen werkgever en werknemer is het minder belangrijk om je competenties en successen ten toon te spreiden, om te laten zien wat je allemaal kunt. In de wereld die we met elkaar aan het bouwen zijn, is relatiekracht een van de meest waardevolle eigenschappen die je als professional of organisatie kan bezitten. Duurzaam vertrouwen creëer je door het vertellen van echte verhalen, die betekenis geven aan persoonlijke ervaringen, die de intrinsieke motivatie en beweegredenen laten zien en die hart en ziel koppelen aan vakmanschap en kwaliteit.

Aanjager van beweging

Net zo universeel als de ‘tribes’ waartoe we behoren, is onze behoefte aan persoonlijke en professionele erkenning. We willen gezien worden zoals we ten diepste zijn, herkend worden in onze essentie, in wat ons beweegt en waar we ons voor willen inzetten. Dat alles begint bij jouw persoonlijke verhaal, je wortels, de ervaringen, die je hebben gevormd. Je overwinningen en teleurstellingen, je verwondingen, je moed en doorzettingsvermogen, je verwondering en je inzichten. Jouw persoonlijke verhaal kan de katalysator zijn van verandering die de wereld nodig heeft.

Story Coaching programma

Ik heb een story coaching programma ontwikkeld, waarin je werkt aan een nieuw verhaal voor jezelf. Het Story Coaching programma is het meest effectief in een kleine groep van maximaal 6 deelnemers. Desgewenst bestaat de mogelijkheid om een individueel en korter traject te doen. In het programma staan we stil bij de essentie van verhaalkracht, onderzoeken we de elementen van de innerlijke heldenreis en gebruiken we verschillende interactieve verhaaltechnieken en creatieve werkvormen. Het Story Coaching programma bestaat naast theorie en inspirerende voorbeeldfilmpjes vooral uit concrete oefeningen en wordt afgesloten met de presentatie van je eigen beeldverhaal.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!