Vraag je leidinggevenden in non-profit over leiderschap en persoonlijke missie, dan blijken er vaak kernwaarden genoemd te worden die samenhangen met vertrouwen, inspiratie, ontwikkeling en authenticiteit. Dat geeft aan dat ze een organisatie willen bouwen die gekenmerkt wordt door zelfverantwoordelijkheid en ruimte voor ontplooiing. Een organisatie waar medewerkers uit eigen intrinsieke motivatie het beste van zichzelf geven om de gedeelde visie te verwezenlijken.

Tegelijkertijd erkennen ze dat die regelvrijheid niet los gezien kan worden van  beleidskaders en strategische keuzes. Een deel van de beleidsthema’s is immers ingegeven door overheidsrichtlijnen en sommige zaken moeten nu eenmaal ingevoerd worden om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De uitdaging voor leidinggevenden is vooral om professionals die gewend zijn om op inhoud en harmonische verhoudingen te focussen, zelf te laten ontdekken dat transformatie en het creëren van een nieuwe werkelijkheid ook betekenisvol is en energie geeft. Hoe geef je ruimte terwijl je ook wilt beïnvloeden? Hoe zorg je voor bezieling, terwijl je ook te maken hebt met lastige percepties, bijvoorbeeld dat medewerkers je positie op voorhand al wantrouwen door de vermeende macht die je als bestuurder hebt. Hoe overtuig je teams dat je weliswaar een gezamenlijk hoger doel nastreeft, maar dat ieder daarin een unieke rol vervult? Uit een groepsgesprek met enkele algemeen directeuren bleek dat er een duidelijk besef was van de waarde van een verbindende cultuur met ruimte voor passie en creativiteit. De zachte organisatie-aspecten zogezegd. Aan de andere kant wordt de kanttekening gemaakt dat  een volledige vanuit ‘willen’ geïnitieerde verandering een ondoenlijke opgave is. Om tot resultaat te komen, wordt benadrukt dat afspraken, sturing, training en toetsing deel uitmaken van het repertoire. We slaan op dezelfde trom, ieder met andere stokken, vanuit andere achtergronden en waarden, maar als we het ritme oppakken vanuit de wens om een magistraal samenspel neer te zetten, dan creëren we de energie die het verschil kan maken.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!