Medewerkerbetrokkenheid is zo’n term waarvan je wel vermoedt wat het betekent, maar waarvan je niet zeker weet of een ander er ook zo over denkt. Definities variëren van tevredenheid en toewijding tot enthousiasme. Betrokkenheid kan op een veelheid aan factoren duiden in de relatie van de medewerker met de organisatie. Misschien is het wel vanwege de complexiteit dat er in organisaties vaak zo weinig aandacht voor is. Desalniettemin is medewerkerbetrokkenheid een belangrijke energie die veel voordelen biedt.

Afstemmen is must

Betrokkenheid wordt gedefinieerd als afstemming tussen maximale arbeidsvreugde en maximale bijdrage aan de organisatie. Afstemmen van waarden, doelen en aspiraties van medewerkers met die van de organisatie is de beste methode om duurzame betrokkenheid en succes te realiseren.

Uit een recente studie van BlessingWhite (Employee Engagement Report 2011) blijkt dat er op het gebied van medewerkerbetrokkenheid nog wel wat te doen is. Een paar bevindingen op een rij

• Minder dan 1 op de 3 medewerkers (31%) voelt zich betrokken bij de organisatie. Bijna 1 op 5 (17%) voelt zich op afstand staan.
• Meer medewerkers beraden zich over hun kansen buiten de organisatie dan het geval was in 2008.
• Er is een sterke correlatie tussen de mate van betrokkenheid en leeftijd, rol, functieniveau en positie in de organisatie. Oudere medewerkers, mensen op machtposities, medewerkers die al langer dan 7 jaar werkzaam zijn en medewerkers die te maken hebben met strategische beslissingen en klantcontact zijn het meest betrokken.
• Betrokken medewerkers willen blijven om wat ze kunnen geven; niet betrokken medewerkers blijven om wat ze kunnen halen.
• Vertrouwen in het hoger management heeft meer dan  2 x zoveel invloed op betrokkenheid dan vertrouwen  in direct leidinggevenden. Aan de andere kant vertrouwen medewerkers hun direct leidinggevenden eerder dan de CEO of bestuurder.
• Managers doen niet altijd de dingen die ertoe doen. Vaardigheden om relaties te onderhouden en de mens achter de functie te zien, hebben een grotere impact op betrokkenheid dan datgene wat de manager doet.
• Executives worstelen met leiderschapsgedrag dat betrokkenheid moet stimuleren, terwijl hun eigen voorbeeld in grotere mate het verschil kan maken.
• Hoewel medewerkers zelf aangeven dat een high performance cultuur geen prioriteit heeft, laten high performance organisaties wel een hoge mate van medewerkerbetrokkenheid zien.
Individuele medewerkers: eigenaarschap, helderheid en actie
Medewerkers hebben behoefte aan duidelijkheid over wat de organisatie wil bereiken. Begrip van persoonlijke waarden, interesses, talenten en aspiraties helpt hierbij. Je manager kan je coachen in je streven om af te stemmen op zowel de organisatiedoelen als je persoonlijke doelen. De top kan weliswaar de strategie communiceren en de toon zetten, je bent zelf eigenaar van je betrokkenheid.

Managers: coaching, relaties en dialoog
Als manager heb je de verantwoordelijkheid om evenwicht te bewaren tussen het helpen van je medewerkers en het behalen van organisatiedoelen. Je effectiviteit wordt meer bepaald door wie je bent dan door wat je doet. Medewerkers moeten vertrouwen hebben in jou als persoon en je persoonlijke motivaties begrijpen. Je zult individuele bevlogenheid en commitment niet begrijpen als je niet met mensen praat. Leer je medewerkers kennen. Begrijp niet alleen hun talent, maar ook hun unieke drijfveren.

Directie: vertrouwen, communicatie en cultuur
Als directie heb je enorme impact op de betrokkenheid van mensen, ook al zie je ze zelden. Je kunt met passie praten over betrokkenheid en resultaat, maar zonder het vertrouwen van je medewerkers zal je boodschap verloren gaan of verdraaid worden. Communicatie is prioriteit nummer één. Qua frequentie, geschiktheid en diepte (wat-hoe-waarom). Voel je verantwoordelijk voor een cultuur die voedend is voor high performance en betrokkenheid.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!