AI of waarderend onderzoek is een unieke manier van ontwikkelen. Dankzij een aantal specifieke eigenschappen geeft de aanpak aanleiding tot het transformeren van relaties. De kunst van het waarderend onderzoeken betekent hernieuwde aandacht voor de sterke kanten die al in elke relatie of systeem aanwezig zijn. Dankzij de aandacht voelen deelnemers in het systeem zich aangesproken om samen te werken en om een nieuw, positief en gedeeld beeld van een gewenste toekomst na te streven. AI is een onderzoeksmethode voor het ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

  • AI is gefocust op positieve krachten, metaforen, dromen, gedachten en wensen die kracht en vitaliteit uitstralen
  • AI is een kunst, door gesprekken en verhalen zoeken naar het beste in wat is als basis voor het verbeelden van wat zou kunnen zijn.
  • AI legt de nadruk op samenwerking, samen leren, delen en ontdekken
  • AI betrekt iedereen erbij, het is een proces waarin deelnemers uit steeds bredere kringen deelnemen
  • AI is generatief, het creëert positieve energie om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen

We bouwen als mens elke dag mee aan verhalen die zin en betekenis geven aan gebeurtenissen.

Het AI proces volgt een cyclus van 4 fasen of activiteiten.

Verwonderen, zoeken naar de positieve kern, beste ervaringen tot nu toe

Verbeelden, genereren van beelden over de toekomst die we wense

Verankeren, waar willen we binnen 3 jaar staan, hoe ziet onze organisatie er dan uit qua systeem

Verwerkelijken, welke concrete  acties en projecten zetten we op, hoe kunnen we voortdurend leren en anderen hierbij betrekken?

De essentie van Appreciative Inquiry

Door elkaar verhalen te vertellen en de positieve kern van het systeem te ontdekken, ontstaat een waarderende ruimte, waarbinnen de kernwaarden en de identiteit van het systeem langzaam duidelijk worden. De verhalen roepen op om te reflecteren en vormen de bouwstenen voor metaforen, die symbool staan voor zowel het trotse verleden als de mogelijke toekomst.

AI creëert relationele ruimtes waarbinnen mensen nieuwsgierigheid aan de dag leggen en volop nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Dat kan alleen als de deelnemers de eigen comfortabele positie loslaten.

De rode draad in alle AI oefeningen is het naar boven halen van de successen in de verhalen, voorbeelden en anekdotes van wat goed werkte in relatie tot het te onderzoeken onderwerp. Door verhalen te vertellen, creëren de deelnemers het begrip van wat goed is en de moeite waard om te ondersteunen. De verhalen brengen de thema’s tot leven die de gemeenschappelijke identiteit van de organisatie bepalen. Een gezamenlijk vormgegeven identiteit, gebaseerd op deze factoren, werkt aanstekelijk, geeft mensen moed en stimuleert samenwerking.

Positieve vragen zetten aan tot positief handelen. Als we een taak of activiteit beginnen met een krachtige vraag, een vraag die mensen verbindt met hun gemeenschappelijke, positieve kern – hun sterktes – dan vergroot dat de kansen om te transformeren, echt te leren en positief te veranderen.

Bron: appreciative inquiry (barret, fry, wittockx)

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!