Kinderopvangorganisatie Fides en Zicht Primair Onderwijs hebben elkaar gevonden in een vergaande samenwerking. Om zowel intern als extern het nieuwe elan en de merkbeleving uit te dragen, heeft Godding & co het complete proces begeleid van betekenisgeving bij de waarden en ambities, het schrijven van een verbindend en onderscheidend verhaal, het bepalen van een nieuwe naam en huisstijl, het realiseren van een communicatieplan en het begeleiden van de productie van ondersteunende communicatiemiddelen, waaronder een interactieve website. Op basis van het koersplan is er samen met een klankbordgroep een merkkompas vastgesteld, waarna er met verschillende sleutelfiguren in de organisatie gesprekken zijn gevoerd over de betekenis van de waarden en de gezamenlijke ambities. Ook zijn er met ouders, externe stakeholders en medewerkers dialoogsessies georganiseerd, waarin betekenisvolle verhalen werden opgehaald in relatie tot de organisatiewaarden. De corporate story die op basis van de bevindingen werd geschreven, verwoordt de collectieve trots en meerwaarde en laat zien waarin de bedoeling van de organisatie tot uitdrukking komt. Het verhaal zal na de introductie van de nieuwe naam en huisstijl het startpunt zijn van een permanente dialoog met alle betrokkenen. En om dat te faciliteren, zal een online community worden gerealiseerd, waarin verhalen van binnen en van buiten de organisatie kunnen worden gedeeld.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!