EEN TOEKOMSTPLAATJE VAN DRIE VRIENDEN IN HET TILBURG VAN 2028

Onderdeel van lokaal educatieve agenda ‘Tilburg brengt je verder’

‘Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.’ Hij hoorde het z’n oma nog zeggen tegen zijn vader. Wesley schoot in de lach nu hij er weer aan dacht. Wat was er sindsdien veel veranderd. Niet alleen in het geldverkeer, maar bijvoorbeeld ook in de manier waarop jonge mensen er nu vanzelfsprekend voor kiezen om te blijven leren. Overal in de stad zie je dat bewoners zelf initiatief nemen om met elkaar dingen voor elkaar te krijgen. Dat is een stuk eenvoudiger geworden door de huidige technische mogelijkheden, zoals hologram meetings en crowdcreation. Maar eerlijk is eerlijk, het onderwijs kan nog zo goed zijn, als je er zelf de brui aan geeft of als er teveel tegenzit in je leven, dan heb je het toch wat zwaarder om je plaats te vinden. Stevig doorfietsend op weg naar de Spoorzone in Tilburg, besefte hij dat veel van zijn vrienden van vroeger andere keuzes gemaakt hadden. Ze waren voortijdig gestopt met school of zo snel mogelijk aan de slag gegaan bij een baas. Sommige van zijn maten, met wie hij geregeld op de tribunes van Willem II te vinden is, hebben het vooral te danken aan de toegewijde medewerkers van de scholen voor speciaal onderwijs, de jeugdzorg en de gezinsbegeleiding dat ze nog redelijk goed terecht gekomen zijn. Ze hebben in ieder geval een vaste baan en de meesten van hen hebben inmiddels ook al een gezin. Wesley besefte dat hij het net zo goed zwaar had gehad in zijn jeugd. Zijn vader had een kort lontje, waardoor het er wel eens ruw aan toe kon gaan bij hem thuis. Zijn moeder wist dan gelukkig altijd wel de vrede te herstellen, waardoor hij zich weer op zijn schoolwerk kon richten.

Storm en Yasmine kwam hij voor het eerst tegen in 2016, toen ze met verschillende scholen een afsluitend zomerkamp voor groep 8 organiseerden. Ze waren in die tijd net bezig met de omschakeling van alle basisscholen naar Kindcentra. Storm kwam van De Blaak, Yasmine van De Regenboog en Wesley van de Vijf Hoeven. Hoewel ze uit totaal andere gezinnen kwamen, ontstond er al snel een klik en beloofden ze elkaar om vrienden te blijven. Die belofte zijn ze nagekomen. De eerste jaren van de middelbare school zagen ze elkaar bijna elk weekend. Daarna werd het contact wat minder frequent, spraken ze soms in de vakanties af en hielden ze elkaar via social media op de hoogte.

Twaalf jaar later heeft ieder een eigen levensweg bewandeld, eigen opleidingskeuzes gemaakt en de eigen bezieling gevolgd. Yasmine is gaan doen wat ze als kind al leuk vond: bakken en koken, maar dan met de meest gezonde streekproducten en met inspiratie uit de wereldkeuken. Storm heeft zich toegelegd op biotechnologie en urban farming. Zijn specialiteit is het versterken en verbeteren van gewassen. En Wesley, die had altijd al iets met gezondheid en bewegen. Die is leefstijlcoach geworden, waarbij hij mensen begeleidt om in balans te blijven door de juiste sport en voeding. Alsof het zo bedoeld was, komen die verschillende levenspaden uiteindelijk op een verrassende manier bij elkaar en zien ze elkaar weer terug in de smeltkroes van bedrijvigheid op de Spoorzone.

De Spoorzone was vroeger een icoon van industriële bedrijvigheid, waar opeenvolgende generaties hun levensvervulling vonden. Waar ooit machines dreunden en locomotieven werden ontmanteld, komen nu innovatieve en duurzame initiatieven samen. Het is een ontmoetingsplaats voor creatieve ondernemers, werkplaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en ruimte voor trainingen en evenementen. De Spoorzone is dankzij brede steun van gemeente, provincie en bedrijfsleven ontwikkeld tot een paradepaardje van stadsvernieuwing en sociale innovatie.

Op een zonnige voorjaarsdag in 2028, zit Yasmine op haar gemak op een bankje, even te ontspannen voordat de gasten voor haar gloednieuwe kookstudio FunFoodz komen. Yasmines kookstudio is recent geopend en is onderdeel van de Innergy Groep op de Spoorzone, dat zijn bedrijven die actief zijn in allerlei diensten die samenhangen met de innerlijke mens, zoals yoga, wellness en verantwoorde voeding. Uit haar ooghoek ziet ze iemand aan komen lopen, die haar vaag bekend voorkomt. Terwijl ze haar zonnebril afzet, kijkt ze nog eens goed en ontdekt dan dat het Storm is, die haar met een grijns tegemoet komt. Wat een verrassing. Ze omhelzen elkaar hartelijk en Yasmine vraagt of Storm even tijd heeft voor een kop koffie in de kookstudio. Ze gaan aan een tafeltje zitten en Storm is zichtbaar onder de indruk van wat Yasmine heeft neergezet. De industriële omgeving vormt het decor van een warme inrichting met vrolijke kleuren, een waterpartij en weelderige planten. Helemaal ingedeeld volgens Feng Shui grapt Yasmine. ‘Zal ook vast geen toeval zijn dat we elkaar hier weer tegenkomen.’ ‘Nee, antwoordt Storm, dat is inderdaad geen toeval, want ik heb hier sinds kort een eigen bedrijf. Ik hou me bezig met het verbeteren van gewassen. Ik help boeren en tuinders bij het kweken van gezondere tomaten, komkommers en andere groenten. Hier in de Spoorzone heb ik een laboratorium, in en rond de stad sjouw ik rond in verschillende proeftuinen en in Zeeland ben ik pas gestart met een algenkwekerij. Daar is momenteel heel veel vraag naar. En zal ik je eens iets leuks vertellen. Ik ben Wesley hier vorige week ook tegengekomen. Die werkt hier in het centrum voor Sport en Beweging als lifestyle coach en voedingsadviseur. Wat vind je daar van, zijn de drie musketiers weer herenigd. Weet je wat ik doe, ik loop zometeen even bij hem binnen en vraag of hij straks tijd heeft om naar je kookstudio te komen. Goed plan, antwoordt Yasmine. Kunnen we na mijn workshop straks wel samen koken en herinneringen ophalen.’

Wesley was geen spat veranderd merkte Yasmine op toen hij begin van de avond door de deur van haar kookstudio stapte. Nog steeds die eigenwijze rebel die overal een spelletje van maakt. Om die luchtige manier van in het leven staan benijdde ze hem wel. Wat hadden ze elkaar al lang niet meer gezien. ‘Ik denk dat het zo’n zes jaar geleden was, zei Storm. Toen zijn we nog een keer samen naar een festival geweest.’

Terwijl ze de groenten en schaaldieren voor een heerlijke pasta aan het voorbereiden waren, vroegen ze zich af waar ze nu het meest van geleerd hadden. Storm: ‘Als ik terugkijk op mijn schooltijd op De Blaak, dan staat me nog het meest bij hoeveel aandacht we besteedden aan talentontwikkeling. Ontdekken wat je goed kan en dat verder uitbouwen, waardoor ook je resultaten voor andere vakken verbeterden. Wat mijn talent was, vond ik in het begin nog niet zo duidelijk. Ik was gek op auto’s en technische snufjes, maar ik vond het ook leuk om te weten wat je van de natuur kunt leren.  Yasmine: ‘Bij ons in de wijk was niet zoveel natuur, maar ik heb al vroeg geleerd wat het is om samen te leven met mensen uit heel veel verschillende culturen. Respect voor verschillen, zoeken naar overeenkomsten, met elkaar samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen. Dat deden we als leerlingen in allerlei projecten natuurlijk, maar ook onze leerkrachten waren daar bedreven in. Ik weet nog goed hoe we bij ons op de Regenboog geregeld workshops deden met hulp van buurtbewoners. In groep 7 en 8 gingen we ook wel eens boodschappen doen voor de bejaarde mensen uit de wijk. Prachtig om te zien hoe blij ze dan waren.’ Wesley: ‘Op de Vijf Hoeven waren we ontzettend actief met sportonderwijs. We waren zelfs jarenlang de meest sportieve school van Nederland. Wat ik daarvan vooral geleerd heb, is dat je goed voor jezelf moet zorgen. Dat je gezondheid heel waardevol is en dat je door sport op verschillende manieren je weerbaarheid kunt opbouwen. In de wijk waar ik opgroeide was het soms ook nodig dat je van je af kon bijten. Maar het meest frappante vond ik nog dat ik door regelmatig te bewegen ook mijn leerprestaties zag verbeteren. Daar waren vooral mijn pa en ma heel blij mee.

Ze waren het erover eens dat ze een mooie tijd hadden gehad en dat de school daarin een belangrijke rol vervulde. Zeker omdat er al van jongs af aan werd afgestemd op de persoonlijke leer- en ontwikkelbehoeften en omdat in het kindcentrum sprake was van een volledige doorgaande lijn van peuter- en kleuterperiode tot en met de eindtoets en het advies voor vervolgonderwijs.

Storm: ‘Wij zijn van de generatie voor wie het onderwijs echt betekenisvol begon te worden. De vernieuwing beperkte zich niet alleen tot ICT, maar had betrekking op de hele mentaliteit van leerkrachten. Wie voor de klas stond, wilde niet alleen bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen, maar besefte ook hoe belangrijk de eigen ontwikkeling hierin is.’ Yasmine: ‘Wat in onze tijd ook enorm veranderde was de inbreng van ouders in het onderwijs. Ouders werden steeds vaker actief betrokken bij het verrijken van de leeromgeving. En er was een breed besef dat leren niet alleen in de school, maar overal plaatsvindt. Vanuit ons kindcentrum trokken we erop uit om rond te kijken op scholen voor beroepsonderwijs en gingen we naar boeren, bedrijven en musea.’

Wesley: ‘Als mensen het over achterstanden hadden, werd ik altijd recalcitrant. Wij waren gelukkig met wat we hadden en voelden ons veilig op school. Wat ik zag waren vooral heel betrokken leerkrachten die er alles aan deden om ons verder te brengen, die erop vertrouwden dat een nieuwe generatie ook weer nieuwe kansen kan creëren. Ongeacht uit welk milieu je komt. De ondersteuning die ik kreeg, was wat ze een arrangement noemden. Precies afgestemd op mijn mogelijkheden en op wat ik nodig had. En aan mijn ouders werd gevraagd om thuis verder te gaan met wat ik op school leerde.’

En ja, toen kwam het moment dat we elkaar ontmoetten op het zomerkamp, zei Yasmine. Op dat moment bleek ook dat we ons alle drie op een andere school voor vervolgonderwijs hadden ingeschreven. Storm ging naar de Nieuwste School, Wesly naar het Vakcollege Tilburg en ik naar de Rooi Pannen. Storm: ‘Het was wel even wennen die overgang naar het vervolgonderwijs. Je bent ineens weer een van de jongsten en moet je draai weer opnieuw gaan vinden. Gelukkig had ik van te voren al kennisgemaakt met de school en had mijn leerkracht van groep 8 goede gesprekken gehad met de brugklascoördinator van de Nieuwste School. Ik voelde me meteen welkom en begreep al gauw dat ze in hun onderwijs aansloten op wie ik was en waar mijn interesses lagen.’ Wesley: ‘Ja, dat was bij mij wel vergelijkbaar. Op het Vakcollege had ik meteen het gevoel dat ik op mijn plaats zat. En dat had vooral te maken met de persoonlijke benadering. Ik merkte dat docenten interesse toonden en op de hoogte waren van mijn ervaringen op de basisschool. Wat ik ook goed vond, was dat ze me lieten ontdekken wat ik leuk vond en me daarna begeleidden in de keuzes die ik maakte. Yasmine: ‘Die persoonlijk begeleiding herken ik wel. Ook op de Rooi Pannen voelde ik dat er echte aandacht is voor wie je bent en wat je bezighoudt. Je merkt dat het onderwijs op leerlingen wordt afgestemd en dat leraren het beste uit iedereen willen halen. Mijn droom was om zelfstandig werkend kok te worden, dus na mijn vmbo ben ik direct doorgestroomd naar het mbo. Daarvoor moest ik wel nog bijspijkeren in mijn Nederlands, maar dat is met wat extra hulp goed gelukt. Op de Rooi Pannen ondersteunden we elkaar als leerlingen trouwens ook vaak. Je werd er gezien en er was respect voor verschillen.’

Storm: ‘Dat kleinschalige karakter vond ik ook op de nieuwste School erg prettig. Dat veranderde natuurlijk wel toen ik naar Avans ging om Chemie te gaan studeren. Dat leek me met mijn N&T profiel de leukste opleiding om te gaan doen. Zat thuis ook altijd al proefjes te doen met vloeistoffen. Wat me vooral aansprak, was dat ik me kon specialiseren in Biobased Technology. Dat draait vooral om duurzaamheid. Hoe je uit natuurlijke materialen energie kunt halen of duurzame producten kunt maken. Ik ontdekte dat planten en algen ongelooflijk veel mogelijkheden bieden voor onze agrarische sector en de voedingsmiddelenindustrie en besloot om me toe te leggen op het verbeteren van biologische gewassen. En zo kwam ik uiteindelijk hier terecht. Midden tussen de creatieve en vernieuwende bedrijven, die allemaal werken aan een gezonde samenleving.’

Wesley: Ik wilde eerst iets gaan doen met de groene omgeving, het verzorgen en aanleggen van stadsparken en zo. Maar toen ontdekte ik dat je op de MBO opleiding bij Helicon ook Green Business Studies kon gaan doen. Gewoon in Tilburg, dus dat vond ik wel zo relaxed. Uiteindelijk maakte ik de switch van de omgeving naar de mens en koos ik voor het domein Lifestyle Management. Weet je wat ook zo tof was? Voor mijn stage kwam ik ook weer terug op mijn oude basisschool, waar ik fit-testen deed met leerlingen. In de opleiding werd veel aandacht besteed aan ondernemerschap en organisatievaardigheden, dus toen ik mijn diploma haalde, wist ik wat ik wilde: een eigen bedrijf op het gebied van voeding- en bewegingsadvies. Yasmine: ‘Ik hoorde via een vriendin dat er aan de Innergy Lane ruimte vrij kwam voor een nieuw bedrijf. Dat moest natuurlijk wel aansluiten op de filosofie van de groep die hier al zit. Met de manier waarop ik mijn kookstudio wil runnen, pas ik hier perfect tussen. Storm: ‘Wat zou je ervan vinden als je producten kunt serveren met extra smaak en voedingswaarde, die ook nog eens je vitaliteit versterken? Dan heb je een bijzonder verhaal voor je klanten. Vind je dat interessant, dan ga ik je daar natuurlijk bij helpen. Wesley: ‘Hé guys, niet om ’t een of ander, maar ik doe mee. En ik denk zelfs dat we zojuist een nieuw concept hebben bedacht. Hoe zou ’t zijn als we met die gezonde basisproducten schoolmaaltijden zouden leveren en als we gaan samenwerken met supermarkten en zorginstellingen? Laten we naar de kennis- en verhalenwerkplaats van de Bibliotheek van de Toekomst gaan. Daar vinden we zeker aanknopingspunten om hier een succes van te maken.

Zo fantaseerden de drie vrienden nog lange tijd over wat ze met elkaar voor de stad konden betekenen. De meest utopische vergezichten passeerden de revue, waarna er altijd wel iemand met praktische tegenwerpingen kwam. Maar over één ding waren ze het eens. Ze waren er zich bewust van dat ze dankzij de ontwikkelingsmogelijkheden in hun jeugd hadden leren vertrouwen op zichzelf, dat ze hadden leren samenwerken en dat ze in alle omstandigheden creatieve oplossingen konden bedenken.

 

 

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!