Het moment dat het voor mij duidelijk was dat het echt allemaal anders zou kunnen, was het moment dat ik de kracht van verhalen doorgrondde. Al in mijn vroege jeugd ervoer ik de wereld als een paradijs van onbegrensde mogelijkheden en besefte ik dat ik met mijn verbeelding verder kon reiken dan wat ik met het oog kon zien. Waar zou dit pad naartoe leiden, wat ligt er aan de andere kant van deze heuvel? Als de werkelijkheid teleurstelde, kon ik hem in mijn fantasie altijd mooier maken.

In de eerste jaren van de middelbare school ervoer ik de macht van taal, de magie van poëzie. Dat je zulke mooie woorden kunt schrijven dat je erdoor geraakt wordt of dat je er zelfs blijvend door verandert. Het woord als verleidingsinstrument, als voertuig van emoties. Het werd mijn levensvervulling om te verwoorden wat het hart wil zeggen. Het was de honger naar het leven, een onlesbare dorst om zoveel mogelijk te ervaren in zo kort mogelijke tijd. Volledig openstaan voor zintuiglijke prikkels en emoties. Een oogopslag, een smeltende ijsco, Whole lotta love van Led Zeppelin, de brandende zon op mijn huid, de geur van vers gebakken appeltaart, breekbare gedichten, wiegende heupen, gedekte tafels, Sympathy for the devil.

Ga nu maar liggen liefste in de tuin, de lege plekken in het hoge gras, ik heb altijd gewild dat ik dat was, een lege plek voor iemand, om te blijven

– Rutger Kopland (1934-2012)

In de voetsporen van helden

Halverwege de jaren negentig was daar ineens Mythen en Bewustzijn, een Teleac-cursus, gebaseerd op de gelijknamige BBC-serie. In verschillende afleveringen maakte ik kennis met Joseph Campbell, hoogleraar in de mythologie, schrijver en inspirerend verteller. Zijn visie was dat alles met elkaar is verbonden, dat alles een uitdrukking is van jou en het universum. Hij stelde dat de mensheid zich spiegelt aan hetzelfde oerverhaal, dat overal anders wordt verbeeld en geïnterpreteerd, afhankelijk van de plaatselijke cultuur en omstandigheden. Op fascinerende wijze vertelde hij over de overeenkomsten in alle godsdiensten, mythen, symbolen en sprookjes.
We have to follow the thread of the Hero path. And where we had thought to find an abomination [iets gruwelijks], we shall find a God. And where we had thought to slay another, we shall slay ourselves. And where we had thought to travel outward, we shall come to the center of our own existence.

And where we had thought to be alone, we shall be with all the world.

– Joseph Campbell

Het was alsof ik door de bliksem werd geraakt, bevangen door een onbeschrijflijk gevoel van eenheid. Ik besefte dat mijn bewustzijn onderdeel was van de geschiedenis van de mensheid, dat ik in contact stond met de collectieve herinnering. Tegelijkertijd besefte ik dat we vanuit die verbinding ook in staat zouden zijn om een nieuwe toekomst te realiseren. Die ommekeer begon bij mezelf.

Van verleiding naar verbinding

Als zelfstandig tekstschrijver dacht ik vrij te zijn om mijn eigen keuzes te maken. Ik besefte echter steeds meer dat ik mijn creativiteit uitleende aan een systeem waar ik steeds minder deel van wilde uitmaken. Ik schreef voornamelijk reclameteksten. Spitsvondigheden, puntige kopregels en pakkende slogans behoorden tot mijn wapens. Dat was leuk zo lang het duurde, maar ik had behoefte aan iets nieuws, een andere vervulling en zingeving in mijn werk. Die vond ik door naar binnen te gaan. ‘Uw kracht in het middelpunt’ werd mijn motto. En dan blijken er ineens deuren open te gaan op plaatsen waarvan je niet eens wist dat ze bestonden. Ieder project werd een wederzijds groeimoment. Wat je uitstraalt, krijg je terug. Vanaf dat moment besefte ik dat ik me alleen nog maar wilde toeleggen op waarde gedreven communicatie, verhalen die appelleren aan diepere drijfveren en die ons inspireren om grote daden tot stand te brengen.

Veranderen met verhalen

‘Hello Tiger, I love you’ stond er op de sticker die ik ergens in 1996 ontving, samen met (oh nostalgie) een cassettebandje met een zogenoemde Mindpower-sessie van Robert Benninga. Het was een workshop over de kracht van gedachten. Zijn energieke voordrachten leken recht uit zijn hart te komen en sloten aan bij mijn behoefte om mijn eigenheid en kwaliteiten tot uitdrukking te brengen. Zijn lezingen voldeden in veel opzichten aan de basisvoorwaarden van een goed verhaal. Ze raakten een gevoelige snaar, waren relevant, geloofwaardig en authentiek.

Op een dag, ergens halverwege 2001, kreeg ik van Robert Benninga een uitnodiging voor het congres ‘Motivation at Work’, met een scala aan topsprekers en workshops over aandacht voor de mens in de organisatie. Ik hoorde er inspirerende en ontroerende verhalen, die de kern raakten. Datgene waar het in het leven om draait en wat ons verheft boven de begrenzingen van ons ego. Mededogen, begrip, respect, liefde en aandacht voor elkaar. Dezelfde principes die het verschil maken binnen arbeidsorganisaties. Het was alsof we met elkaar een kritische massa tot stand brachten, waarmee we een revolutie binnen organisaties konden ontketenen.

Het meest voelbaar was dit toen we met 700 mensen ‘We zullen doorgaan’, van Ramses Shaffy zongen. De kracht, de ontroering en de vastberadenheid die iedereen op dat moment met elkaar verbond, was voor mij een bewijs dat je wel degelijk voor deining kunt zorgen. De enige voorwaarde is al die kabbelende beekjes samen te brengen tot één kolkende stroomversnelling. Als je als organisatie echt staat voor openheid en transparantie, zoek je de dialoog. Door krachtverhalen met elkaar te delen en een beeld te schetsen van wat je wilt laten ontstaan, groeit de gezamenlijke inspiratie en versterk je het vertrouwen dat een nieuw verhaal ook een nieuwe werkelijkheid dichterbij brengt.

Dit is het hoofdstuk Storytelling uit Het Kantelingsalfabet, geschreven door Raymond Godding. Het Kantelingsalfabet is een uniek boek met 320 pagina’s en 90 hoofdstukken van meer dan 100 auteurs. Deelnemende auteurs zijn onder andere Jan Rotmans, Guido van de Wiel, Nynke Schaaf, Richard van der Lee, Sabine van Baal, Henkjan Smits, Crystal Kwee en Arko van Brakel.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!