Steeds meer organisaties worden zich bewust van het feit dat je alleen in gezamenlijkheid oplossingen kunt realiseren voor complexe vraagstukken, zoals duurzaam organiseren en ontwikkelen.

‘Wij zijn alleen in staat om fundamentele veranderingen teweeg te brengen als we steeds meer van het geheel in het nu kunnen ervaren’.

Zijn is doen

Be good and tell it, wordt wel eens gezegd. Maar zo eenvoudig is dat nog niet als het gaat om duurzaamheid. Hoe maken klanten het verschil tussen een verkoopverhaal en een echt verhaal? Hoe betrek je zonder te overtuigen, hoe zorg je voor afstemming en verbondenheid? In eerste instantie natuurlijk door congruent te zijn in communicatie en gedrag, want zo win je duurzaam vertrouwen. Maar net zo belangrijk is dat je verhaal laat zien wie je bent, wat je drijfveren en collectieve ambities zijn. Zo’n verhaal is niet verzonnen, maar geeft weer wat je met elkaar deelt, hoe maatschappelijke verantwoordelijkheid in praktijk werkt en waarom je bepaalde keuzes maakt.

‘Leiderschap is de oproep om jezelf te geven aan iets dat groter is dan jezelf en zo te worden waarvoor je bestemd was.’

Het begint bij jezelf

In feite zou je beter kunnen spreken van waardenverantwoord ondernemen dan van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het gaat er immers om dat je trouw bent aan je eigen authentieke intenties en dat je die zo congruent mogelijk voor het voetlicht brengt. Wat maatschappelijk gewenst is, hangt ervan af vanuit welk waardensysteem je het benadert. Kijk je naar wat nodig is voor duurzame verandering, dan gaat het in de eerste plaats om het juiste leiderschap, zelfbewust leiderschap waarbij alle keuzes worden afgestemd op waarden en purpose (een inspirerende collectieve ambitie). Zo’n waardengedreven organisatie die bewust is van de eigen identiteit, zal gedrag stimuleren dat hiermee in overeenstemming is. Daarbij is er sprake van sterk commitment van medewerkers, ontwikkelingsgerichtheid, transparante communicatie en dialoog, een systemische kijk op samenwerken en co-creatie en de potentie om een betekenisvolle community te vormen. Kenmerken van de waardengestuurde organisatie vertalen zich in cultuur, strategie, structuur, processen en middelen.

Trainingen

Op www.mvostudie.nl vind je een training Zelfbewust Leiderschap (in samenwerking met De Coachtrain) en Corporate story (in samenwerking met Mintjes & co), die aansluiten op de behoeften van organisaties om waardengedreven verbindingen aan te gaan en om een duurzaam organisatieverhaal te vertellen.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!