In een tijd waarin organisaties moeten inspelen op snel opeenvolgende veranderingen, is er behoefte aan verhalen die de kracht hebben om te inspireren en mensen aan te spreken op waarden, passie en betrokkenheid. Door met elkaar op verhaal te komen, ontstaat nieuwe afstemming, betekenis en zingeving en zijn we in staat om onze toekomst mee vorm te geven. In dit proces van gezamenlijke creatie speelt beeldtaal en verbeeldingskracht een belangrijke rol. Met behulp van de juiste beeldtaal en inzet van positieve emoties versterk je wat er bedoeld wordt, geef je richting aan de gewenste cultuur en versterk je het vertrouwen in eigen kunnen. Deze inzichten vinden in hun basis in de positieve psychologie van Martin Seligman en Mihaly Csiksentmihalyi.

In deze blog beschrijf ik hoe je met gebruikmaking van visual storytelling mensen mee kunt nemen in je verhaal. Dat illustreer ik onder andere met een voorbeeldproject: de videoverhalen voor Xpect Primair, een stichting voor primair onderwijs in Tilburg.

Perspectief geven

Door beleving tot stand te brengen die het ‘waarom’ van het ambitieverhaal koppelt aan concrete praktijkvoorbeelden versterk je positieve energie, vertrouwen en betrokkenheid. Bovendien maak je de gewenste werkelijkheid zodanig tastbaar dat medewerkers geïnspireerd worden om de ontwikkeling van de organisatie in gedrag te ondersteunen en gemotiveerd worden om er samen de schouders onder te zetten. Als je wilt dat mensen boten bouwen, moet je ze geen handleiding geven, maar ervoor zorgen dat ze gaan verlangen naar de zee.

Conversatie starten

Beeldende verhalen en films zijn ook uitermate geschikt om dialoog te stimuleren, om betekenissen te delen en de interactie te bevorderen, zowel tussen medewerkers onderling als tussen medewerkers en andere belanghebbenden. Beeldtaal is daarmee niet alleen de aanjager van een proces van betekenisgeving, maar ook een krachtige uitdrukkingsvorm waarmee betekenissen kunnen worden gedeeld.

Verhalen van toekomstbestendig onderwijs

Hoe breng je als organisatie voor primair onderwijs je identiteit en ambities tot leven? En hoe zorg je er vervolgens voor dat je organisatieverhaal doorklinkt in de verhalen van je 20 scholen? Het afgelopen jaar had ik het genoegen om die verhalen tot stand te brengen en met elkaar te vervlechten voor opdrachtgever Xpect Primair.

Van beleid naar beleving

Het begon allemaal met de realisatie van het strategisch beleidsplan 2015-2020, waarvoor ik de tekst eind 2014 bewerkte tot een finale versie, die uiteindelijk zijn weg vond in een fraai ontworpen brochure. Essentieel onderdeel van het beleidsplan waren de zogenoemde zeven toekomstuitspraken, de kernambities van Xpect Primair die tegelijk een belofte inhielden voor de leerlingen en hun ouders. Om deze kern van het Xpect beleidsplan op een inspirerende manier te communiceren aan medewerkers, ouders en andere belanghebbenden, heb ik samen met Briljantnet uit Breda de Film ‘Oog voor Verbinding’ gerealiseerd. Daarin worden de zeven toekomstuitspraken door leerlingen verwoord en verbeeld. De betekenis van deze beloften wordt geïllustreerd aan de hand van impressies uit enkele scholen.

Focus op eigenheid en verbinding

In lijn met de corporate film hebben we in de loop van 2015 alle 20 scholen bezocht voor filmopnamen. Daaraan voorafgaand vonden intakegesprekken plaats met de directeuren, schreef ik de scripts en stelden we de draaiboeken samen. Met de opnameplanning in de hand, verzamelden we de beelden die de kracht van de scholen lieten zien en waarmee we het vernieuwend onderwijs tastbaar maakten dat Xpect Primair graag wil laten groeien. De draaidagen waren intensief en vroegen meer dan eens om improvisatievermogen. Dankzij een positieve instelling en met medewerking van de directies en leerkrachten slaagden we erin om het karakter en de ambities van de scholen in beelden vast te leggen. De teksten voor de voice-over vormden daarbij telkens het dragende verhaal, waarin zowel de eigenheid van de school als de verbinding met het geheel tot uitdrukking kwam.

De bedoeling voelen

De 20 schoolfilms voor Xpect Primair geven medewerkers trots en herkenning en bieden een impuls om gewenste ontwikkelstappen te zetten voor het onderwijs van morgen. Of het nu gaat om 21e eeuwse vaardigheden, passend onderwijs, burgerschapsvorming, educatief partnerschap of kindcentra. Daarnaast versterken de films de reputatie van de afzonderlijke scholen en nodigen ze nieuwe ouders uit om nader kennis te komen maken. Het filmproject voor Xpect Primair laat zien hoe verhalen van wens en werkelijkheid elkaar kunnen versterken en hoe mensen meegenomen kunnen worden in de kracht van beleving. Als mogelijkheden ervaringen worden en je het visieverhaal voelt, worden ambities pas echt werkelijkheid.

 

 

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!