In een wereld vol onzekerheden zullen kinderen vooral de vaardigheid moeten ontwikkelen om invloed te hebben op hun omgeving. Hoe bereik je doelen? Hoe kun je samen met anderen van waarde zijn voor de samenleving? Hoe inspireer je mensen om je te steunen? Hoe neem je anderen mee in je enthousiasme? Dat heeft te maken met zelfbewustzijn en de vaardigheid om relaties te bouwen. Maar volgens Robert Cialdini hangt dit vooral samen met de cruciale vaardigheid om anderen te overtuigen van wat jou uniek maakt. In zijn nieuwste boek ‘Pre-Suasion’ toont Cialdini aan dat je iemand niet alleen overtuigt door wat je zegt en hoe je iets zegt, maar ook wanneer je het zegt. De omgeving waarin en de timing waarmee iets gezegd wordt, blijkt in belangrijke mate bij te dragen aan het succes van gedragsbeïnvloeding. In de onderzoeken die Cialdini uitvoerde, bleek dat degenen die het beste overtuigden, vooral veel aandacht schonken aan de fases die voorafgingen aan hun verzoek. Zo bleek dat leidinggevenden die hun medewerkers complimenteerden met hun gerealiseerde ontwikkelingsstappen, ertoe bijdroegen dat deze medewerkers ook vaker hun doelen behaalden. Ook de omgeving waarin een bepaald gedrag wordt gevraagd, blijkt van significante betekenis te zijn. Een ruimte die verrassend oogt en uitnodigt tot experimenteren, leidt tot meer ideeën in brainstormsessies. 

Sporen volgen

In een restaurant dat “Studio 97” heet, zijn gasten bereid om hogere fooien te geven dan wanneer het restaurant “Studio 17” zou heten. Als je een meisje om haar telefoonnummer vraagt, heb je een veel hogere succeskans als je dat verzoek doet in de buurt van een bloemist dan voor de deur van een motorzaak. Er zijn creatieven die beweren dat hun kunst of boodschap volstrekt origineel is. Maar zelfs de meest beroemde kunstenaars zijn bewust of onbewust beïnvloed door degenen die hen voorgingen. Je treedt altijd in de voetsporen van andere helden. Je staat op de schouders van reuzen uit andere tijden. Dat geldt voor Beethoven die zich liet inspireren door Mozart. Picasso die leunde op Cezanne en Michelson, die de weg voor Einstein effende. Onze persoonlijkheid wordt medebepaald door een mix van invloeden van onze ouders, leraren, vrienden, idolen, leidinggevenden en anderen die ons tot voorbeeld zijn. Hoe we vervolgens met deze invloeden omgaan, bepaalt de mate waarin we onze creatieve vermogens uitdrukken.

Cialdini noemt zeven aspecten die invloed teweeg brengen of versterken:

  1. Wederkerigheid: Als je iemand een kerstkaart stuurt, zal die dezelfde gunst terug willen verlenen .
  2. Sympathie: Je wordt vertrouwenwekkender als je ook eerlijk durft te zijn over de keerzijdes van je karakter.
  3. Consistentie: Als je iemand om een gunst vraagt, zal die persoon zich willen gedragen als degene die jou een gunst verleent.
  4. Sociaal bewijs :  Als je iemand ertoe wil bewegen om een bepaalde actie te nemen, geef dan aan dat anderen dat al doen.
  5. Autoriteit: ‘Vier van de vijf tandartsen zeggen …’
  6. Schaarste : ’Nog maar 100 Iphones op voorraad’.
  7. Verbondenheid: ‘We zijn hetzelfde vanwege herkomst, waarden, gewoonten’.

Het doel van taal is al vanaf de oertijd om anderen te beïnvloeden. Spreek dus niet alleen om iets te beschrijven, maar spreek om passie te verlenen aan ideeën, om enthousiasme uit te dragen, om emotie te tonen en om beweging tot stand te brengen. Dat is de enige manier waarop je met jouw creativiteit impact kunt hebben.   

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!