Manfred van Doorn is een gerenommeerd spreker en auteur over leiderschap. In zijn magnus opus ‘Het wiel opnieuw uitvinden’ beschrijft hij verschillende leiderschapsthema’s aan de hand van 12 fases van de reis van de held.

-Als het verhaal in de proloogfase zit, is er vaak sprake van een basisvertrouwen, een gevoel van gedragen worden. Als leider ben je je bewust van de noodzaak van chaos om de organisatie flexibel en innovatief te houden.

-Wanneer de oproep tot het avontuur zich aandient, ontwikkelt leiderschap zich steeds meer naar het nemen van verantwoordelijkheid. Leiders faciliteren mensen die vooruit denken en initiatieven nemen.

-In de fase ‘weerstand tegen verandering’ ontwikkelen we inclusief denken en overstijgen we tegenstellingen. We bouwen aan organisaties met gezonde werkverhoudingen en duurzame productie.

-In fase 4, ontmoeting met de mentor, komt leiderschap tot uitdrukking in nieuwe visies op oude opvattingen. We gebruiken ons onderscheidingsvermogen om mensen met verschillende talenten en inzichten in te zetten.

-Over de selectiedrempel word je getest of je de bestaande macht het hoofd kunt bieden. Als leider leer je verticale alignment te hanteren en ervaar je dat resultaten alleen waarde hebben binnen het perspectief van moraliteit en betekenis.

-In de fase ‘Ster van de dag’ creëren leiders de kracht om de organisatie zelfvertrouwen en een eigen gezicht te geven. Medewerkers krijgen ruimte om vorm te geven aan hun passie en engagement.

-Wanneer het verhaal zich in de aardingsfase bevindt, krijgt leiderschap invulling door plannen, uitvoeren en evalueren. De vormkracht helpt om de juiste organisatiestructuur op te zetten. Naarmate we hoger leiderschap ontwikkelen, wordt controle van buitenaf vervangen door controle van binnenuit

-In de omslagfase leren we een antwoord te formuleren op wat ons overkomt in de vorm van response-ability. Als leider leren we empathie te hanteren als middel om anderen niet alleen dieper te begrijpen, maar ons ook met de ander te verbinden. We scheppen een cultuur waarin iedereen kan handelen in het belang van de gehele organisatie.

-Als de fase van de Dolk zich aandient, is er vaak sprake van scherp inzicht. Afbreken om op te bouwen. Bij de ontwikkeling van leiderschap gaat het om het vermogen om mensen kritiek te geven of te ontslaan. We ontwikkelen een cultuur waarin mensen invloed kunnen hebben op basis van de scherpte en kwaliteit van hun inzicht.

-Na de beproevingen is het tijd om terug te keren naar het licht. Bij het ontwikkelen van leiderschap gaat het om gefocuste actie en verzoenen van tegenstellingen, het ontwikkelen van een samenhangende visie en een daarvan afgeleide strategie.

-In de fase Dood en wederopstanding ontwikkelen we de moed om te staan voor wie we zijn en wat we vinden. We boeken resultaten door vanuit eerzame en sociaal betekenisvolle principes te sturen.

-Als de held de laatste transformatie heeft doorstaan, zorgt het Elixer voor een bevrijdend en helend effect, al was het maar omdat het verhaal op zichzelf inspirerend is voor anderen. Leiders leren steeds meer te denken in termen van het grotere belang en helpen ook anderen doordrongen te raken van wederzijds dienend leiderschap.

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!