Waaruit halen we ons geluk? Misschien uit nieuwe delen van de wereld zien, het samenzijn met familie en vrienden, een romantisch etentje of een mooie zonsondergang. Leo Bormans, geluksambassadeur en auteur van onder andere ‘The World Book of Happiness, stelt dat er geen eenduidige definitie van geluk bestaat, maar dat er wel drie vaste componenten aan te wijzen zijn in de zoektocht naar geluk. “We streven allemaal naar comfort en plezier: we willen dat ons leven aangenaam is. Daarnaast willen we ook betrokken leven: we willen zinvolle dingen doen in relatie tot en samen met andere mensen. De mens is en blijft een sociaal dier. En tenslotte willen we dat ons leven betekenisvol is: wat we doen, moet een diepere zin en waarde hebben.

Ik mag me gelukkig prijzen dat mijn werk onlosmakelijk verbonden is met wie ik ben, wat ik kan en wat ik wil bijdragen. Ik weet al 30 jaar lang dat niets anders mij zoveel voldoening en betekenis schenkt dan wat ik als zelfstandige elke dag mag doen: inspireren, creëren en verbinden. Ik besef ook dat ik hierin zelf de regie heb. Ondanks alle externe factoren, heb ik de keuze hoe ik gebeurtenissen ervaar en wat ik daarmee doe. 

Bormans: ‘Ongeveer 10% van ons geluk wordt bepaald door onze leefomstandigheden. Ongeveer de helft wordt bepaald door onze genetica: hoe we in elkaar zitten, en hoe gezond we zijn bijvoorbeeld. De andere 40% van ons geluk is afhankelijk van onze instelling, onze mindset.’

In hoeverre draagt ons werk bij aan ons geluk? 

Aangezien werk een belangrijk deel uitmaakt van ons leven, ligt het voor de hand dat we belang hechten aan werkgeluk. Uit een recente studie van gezondheidseconoom Lieven Annemans blijkt dat het waarderen van je baan gemiddeld voor bijna een vijfde (18%) bijdraagt aan ons geluk. Organisaties die aandacht hebben voor het geluk van hun medewerkers ervaren daar de positieve voordelen van. Gelukkige werknemers zijn gemotiveerder, betrokkener en behalen betere resultaten. 

Volgens het Insights Trendrapport (2017) bepalen vijf factoren je werkgeluk. 

  • relaties met je collega’s en je leidinggevende
  • positieve emoties, waaronder nieuwsgierigheid en tevredenheid
  • het voelen van een uitdaging
  • het gevoel van flow ofwel het helemaal opgaan in je werk 
  • het gevoel dat je werk een duidelijk doel dient en dat je betekenis geeft eraan

CommuniTree, samen leren, samen groeien

Hoe positiever medewerkers zijn over bovenstaande factoren, des te gelukkiger ze zijn en hoe meer ze zich inzetten voor het realiseren van de doelen van de organisatie. Werkgeluk heeft dus een directe relatie met duurzame ontwikkeling en groei. De vraag is: hoe krijg je dit in jouw organisatie voor elkaar? Hoe creëer je de juiste voorwaarden en versterk je de beleving van werkgeluk van je medewerkers? Om te beginnen door je organisatie als een (tribal) community te beschouwen. Daarin bied je ruimte voor ieders persoonlijke leiderschapsverhaal en ontwikkel je een gemeenschappelijk Wij-verhaal. Op die basis bouw je samen aan een appellerend toekomstverhaal met een aansprekende impact waaraan iedereen wil bijdragen. Nieuwe verhalen en ervaringen leiden tot nieuwe gesprekken, die vertrouwen, bevlogenheid en werkgeluk stimuleren en die voeding geven aan wat je samen wil laten groeien. 

Sense of belonging

Het is een basisbehoefte om ergens bij te horen. Op elkaar betrokken zijn en het besef een community te vormen, dragen bij aan het ervaren werkgeluk. Dat wordt gevoed door de kwaliteit van de relaties met je collega’s en leidinggevende. Je voelt je deelgenoot van de ’tribe’ als je een gezamenlijk besef hebt waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat. Als je bewust bent van je wortels en de wensen voor de toekomst. Het is alsof je samen onderweg bent als nomaden. Steeds op zoek naar vruchtbaar gebied waar je als groep kunt floreren. En waar je voldoende uitdaging vindt. Als leider van je community leid je medewerkers naar nieuwe grond aan de hand van inspirerende veranderverhalen, waarbij je zelf het goede voorbeeld geeft. En ruimte laat voor experiment en ontwikkeling. 

Krachtig leiderschap

Betekenisvol werk leidt tot positieve emoties. Die betekenis wordt echter niet altijd vanzelf intrinsiek ervaren. Het is fantastisch als jouw organisatie waarde creëert voor haar klanten of cliënten, maar het is niet genoeg. Presentaties met klinkende cijfers en grafieken, noch promoties en bonussen leiden zelden tot een gevoel van betekenis. Om werkgeluk te ervaren, wil je het gevoel krijgen dat je er toe doet, dat jouw leidinggevende jouw kwaliteiten herkent en waardeert en dat je deel uitmaakt van een community met mensgericht en krachtdadig leiderschap en een aansprekende visie. Dat leiderschap kenmerkt zich door authenticiteit en verbindend vermogen. Je wilt je als medewerker herkennen in een verhaal waarin er iets op het spel staat, waarin de hoofdpersoon zichzelf laat zien en blijk geeft van karakter. Je wilt ervaren dat de persoonlijke bedoelingen en drijfveren van de leidinggevende echt zijn en direct gekoppeld aan waar de organisatie naartoe beweegt. Zo’n leiderschapsverhaal schrijft niet voor, maar nodigt uit om je eigen leiderschap te versterken, om samen te werken, obstakels te overwinnen en kansen te creëren waar je eerder alleen nog bedreigingen zag. Mensen willen niet graag iets doen omdat het moet. We willen zelf de ervaring opdoen, verkennen wat werkt en leren van onze fouten. En als we resultaten boeken, willen we daar een schouderklopje voor krijgen. 

Benieuwd hoe je van jouw team of organisatie een hechte community kan maken? Ik kom graag bij je langs voor een oriënterend gesprek: 06-24995025

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!