‘Content is king’ hoor je vaak zeggen. Wil je je onderscheidend vermogen vergroten, je reputatie versterken, medewerkers werven of diensten onder de aandacht brengen, dan moet je ook daadwerkelijk iets te vertellen hebben. En liefst niet alleen vanuit het perspectief van je eigen organisatie. Als marketing- en communicatieprofessional pas je dat inzicht uiteraard al lang toe, ook in je interne communicatiestrategie. Je vraagt hoe belanghebbenden je organisatie ervaren, wat ze van je dienstverlening vinden en je laat medewerkers aan het woord om te vertellen over hun werkbeleving. En toch ontstaat er desondanks nogal eens de neiging om de regie over het verhaal over te nemen, om weg te laten wat onwelgevallig is, om bij te sturen, op te poetsen en te censureren. De motivatie hierachter is dat de USP’s toch voldoende benadrukt moeten worden of dat het zorgvuldig opgebouwde beeld van de organisatie niet teveel mag worden vertroebeld.

Vertrouwen op de kracht van mensen

Vanuit mijn expertise op het gebied van storytelling heb ik er moeite mee om ingrepen te doen in opgehaalde ervaringen. Mensen zijn geen spreekbuis voor het etaleren van kernboodschappen ten behoeve van sales en marketing. Mensen delen waardevolle belevingen vanuit hun vakkennis, drijfveren en ambities, ook als dat zich uit in een positief kritische vorm. Heb je eenmaal ambassadeurs en fans gevonden die hun verhaal willen doen, dan mag je erop vertrouwen dat hun inbreng bijdraagt aan de uiteindelijke doelstellingen die je met je communicatie voor ogen hebt. Medewerkers, klanten en samenwerkingspartners die gunstig oordelen over de relatie met een organisatie zullen in de regel met plezier hun ervaringen delen. Werkgevers hebben er belang bij dat hun medewerkers ambassadeurs zijn. Hoe meer ze invulling kunnen geven aan die rol, des te meer zich dat vertaalt in medewerker-betrokkenheid. 

Waarom kiezen voor echte verhalen?

Authentieke persoonlijke verhalen hebben specifieke kenmerken waardoor ze effectiever zijn dan verhalen, die de beleving van de ontvanger gericht willen sturen. Dit zijn de 8 redenen waarom je er goed aan doet om persoonlijke verhalen in te zetten voor je profilering, branding of personeelswerving.

1. Emotionele connectie: een persoonlijk verhaal stelt lezers in staat om op emotioneel niveau contact te maken met de verteller. Door echte ervaringen te delen, roept de verteller empathie en sympathie op. 

2. Herkenbaarheid: persoonlijke verhalen appelleren aan herkenbare levensthema’s en keuzes. Als lezers zich kunnen identificeren met de verteller, is de kans groter dat ze zich aangesproken voelen en ontvankelijk zijn voor de argumenten die gedeeld worden.

3. Brede context: een persoonlijk verhaal biedt een verduidelijkende context met betrekking tot ervaringen en gemaakte keuzes. Hierdoor krijg je als lezer een beter begrip en ervaar je wat verteld wordt als geloofwaardig.

4. Persoonlijk perspectief: de verteller deelt niet alleen feiten, maar ook eigen gedachten en gevoelens. Er is ruimte voor eigenheid. Juist dit subjectieve perspectief versterkt de beleving en verbinding.

5. Verhalende structuur: in een persoonlijk verhaal is vaak sprake van een tijdlijn met een begin, midden en einde. Dat helpt bij het betrekken van de lezer en het vasthouden van de aandacht.

6. Authenticiteit en kwetsbaarheid: openheid over persoonlijke ervaringen wordt hoog gewaardeerd door lezers. Het verleent het verhaal oprechtheid en betrouwbaarheid.

7. Detaillering: persoonlijke verhalen bevatten vaak specifieke anekdotes die de kernboodschap ondersteunen. Je kunt je verplaatsen in wat wordt verteld. Dat maakt het verhaal levendiger en biedt onderbouwing voor de beoogde doelstelling.

8. Verdieping: doordat lezers zich kunnen identificeren met de persoon maken ze op een dieper niveau contact met de boodschap die je met het verhaal wilt overbrengen. Je realiseert meer impact omdat je niet alleen het hoofd, maar ook het hart aanspreekt.

Leven geven aan wat mogelijk is

Persoonlijke verhalen laten zoektochten van mensen zien. Ze bieden inzichten en bewustwording en zetten aan tot nadenken en reflectie over de eigen dilemma’s en keuzes. We noemen verhalen generatief als ze nieuwe verhalen veroorzaken, als ze uitnodigen tot acties die bijdragen aan nieuwe toekomstmogelijkheden. Cees Hoogendijk (Genarrative 2023) pleit voor een wereldwijde beweging waarin generatieve dialoog en verhalen ons telkens herinneren aan waartoe we samen in staat zijn. We willen immers allemaal ervaren dat we van betekenis zijn voor een ander. Dat we naar het licht toe groeien.

Ook aan de slag met verhaalkracht voor jouw organisatie? Stuur me een berichtje: [email protected]

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!