Help, we komen mensen tekort

We zien tegenwoordig op Linkedin en via andere kanalen weer veel vacatures voorbijkomen. Nu waren die tekorten al een tijdje in ICT, engineering en logistiek, maar ondertussen stijgt het aantal vacatures ook in tal van andere sectoren en functiegroepen, zoals sales, marketing, communicatie en HR. Ook de vraag naar leerkrachten, verplegenden en verzorgenden neemt in snel tempo toe. In het onderwijs zien we als gevolg van natuurlijk verloop bovendien meer vacatures voor leidinggevenden en bestuurders. De verwachting is dat de personeelstekorten de komende jaren in veel sectoren zodanig nijpend worden dat de continuïteit van organisaties in het gedrang komt. De vraag is of je dan de banen moet blijven promoten of dat je beter voor een duurzame oplossing kiest.

De wereld achter de vacature

Organisaties die toekomstbestendig willen zijn, kunnen zich niet meer veroorloven om ad-hoc te werven en pas in actie te komen als de tekorten zich aandienen. Om geschikte medewerkers aan te trekken en te behouden, is een meer strategische aanpak noodzakelijk, gericht op de corporate identiteit van de organisatie en de waarden en (ontwikkelings)behoeften van medewerkers. In veel wervingsadvertenties op vacaturewebsites, dagbladen en vakbladen wordt nog steeds de nadruk gelegd op functie-eisen en gewenste ervaring en competenties. ‘Wij hebben een baan, bent u degene die we zoeken?’ Het beeld van de afzender blijft in veel gevallen wat fuzzy. Met uitzondering van bekende werkgevers als Shell, Ikea of de Belastingdienst, omdat we daar vaak al wel verschillende associaties bij hebben. De wereld achter de vacature, datgene waar de organisatie voor staat, wat mensen ‘bezielt’ om er te werken blijft meestal in het ongewisse. En dat is een gemiste kans. Bovendien levert een functie-georiënteerde benadering wellicht wel respons, maar niet per definitie de juiste match op. Daar komt bij dat kandidaten zich ook via sociale media een beeld vormen van werkgevers en dat hoeft niet persé het beeld te zijn dat je graag wil uitdragen. 

Communicerende vaten

Gelet op de urgentie om voldoende geschikte medewerkers te vinden en te behouden kun je stellen dat personeelswerving niet langer het exclusieve domein is van personeelszaken. Werving is onlosmakelijk verbonden met een positieve werkgeversreputatie en dat is de verantwoordelijkheid van elke leidinggevende en wordt gedragen door betrokken medewerkers. Daarmee wordt ook de rol van marketing gerelativeerd, omdat alleen de echte verhalen er uiteindelijk toe doen en al te rooskleurige campagnes alsnog averechts uitpakken als de werkelijkheid na indiensttreding toch anders blijkt te zijn. Communicatie en marketing dragen wel in belangrijke mate bij aan het uitdragen van consistente beelden en betekenissen, die de identiteit en ambities van de organisatie ondersteunen.

Merk toch hoe sterk

Ik onderscheid zeven sleutelfactoren voor het ontwikkelen van een succesvol werkgeversmerk.

1. Zichtbaar maken van organisatiewaarden op alle dimensies in de organisatie   

2. Creëren van medewerkerbetrokkenheid en een cultuur van vertrouwen

3. Persoonlijke verhalen van medewerkers waarin hun bevlogenheid tot uitdrukking komt

4. Consistent communiceren van een heldere ‘bedoeling’ of maatschappelijke meerwaarde 

5. Onderscheidende werknemersvoordelen, die verder reiken dan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

6. Pro actieve inzet van sociale media om kenmerkende ‘inside stories’ te delen

7. Iedereen in de organisatie medeverantwoordelijk maken voor de werkgeversreputatie

In onderstaande visie toont Adidas hoe personeelswerving, corporate identity en goed werkgeverschap samengaan. 

‘Als wereldwijd opererend sportbedrijf geloven we dat we dankzij sport in staat zijn om levens  te veranderen. Maar wil sport levens veranderen, dan is daar ruimte voor nodig, een veld om te spelen, an oceaan om te surfen of een berg om te beklimmen– en die ruimte wordt meer en meer bedreigd onder invloed van menselijk handelen, door schending van mensenrechten, milieuvervuiling, groeiende energieconsumptie en afval. We kunnen de toekomst van sport alleen waarborgen met oog voor ieders leefruimte, het speelveld van nieuwe generaties. 

In dit filmpje vertellen medewerkers waarom ze ervoor kozen om bij Adidas te gaan werken, wat hen beweegt om te blijven en wat hen in het werk het meest inspireert. https://www.youtube.com/watch?v=AaX7Z1c9PwU

Raymond Godding

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!