Medewerkerbetrokkenheid is een cruciale voorwaarde voor duurzaam succes en het bereiken van gezamenlijke ambities. Daar zijn we het wel over eens. Alleen worstelen we met de vraag in hoeverre we betrokkenheid kunnen beïnvloeden. Je kunt weliswaar communiceren over de strategie en mooie cultuurprogramma’s initiëren, medewerkers blijven zelf eigenaar van hun betrokkenheid. Het gaat immers om hun eigen waarden, intrinsieke motivatie, talenten en gevoel van verbinding met de organisatie.

Investeren in de relatie

Ondanks de betrekkelijkheid van maakbare betrokkenheid, kun je wel degelijk zorgen voor gunstige voorwaarden voor medewerker-betrokkenheid. In de regel hebben we het dan over juiste arbeidsvoorwaarden, een veilige en plezierige omgeving, erkenning en waardering van leidinggevenden en helderheid en duidelijkheid in de communicatie. Wat tot nu toe minder aandacht krijgt, maar wat minstens zo relevant is voor betrokkenheid, is het stimuleren van een narratief klimaat, het actief benutten van persoonlijke verhalen van kracht en mogelijkheden. Ik noem 7 vormen van verhaalkracht die je kunt gebruiken om kandidaten en medewerkers aan je organisatie te verbinden. Het gaat om verhalen die in de organisatie circuleren, de betekenis die mensen geven aan wat ze ervaren, de verhalen die mensen zichzelf en anderen vertellen over wat ze spannend of belangrijk vinden en om de verhalen die richting geven en ontwikkeling versterken.

7 x binden en boeien met verhaalkracht

 1. Blijf in gesprek
  Als manager heb je de verantwoordelijkheid om evenwicht te bewaren tussen de belangen van je medewerkers en het behalen van organisatiedoelen. Daarvoor zul je benaderbaar moeten zijn en actief het gesprek moeten opzoeken. Vertrouwen verdien je als je laat zien wie je bent en waarom je keuzes maakt. Om afstemming te realiseren, is een oprechte dialoog onontbeerlijk. Je leert medewerkers kennen als je vraagt naar hun bevlogenheid en behoeften, hun talenten en unieke drijfveren.
 1. Leg uit waarom de organisatie bestaat
  Als directie kun je met passie praten over betrokkenheid en resultaat, maar zonder het vertrouwen van je medewerkers zal dat niet leiden tot werkelijk commitment. Communicatie is key, met name over het waarom van strategische keuzes. Leiders die een high performance cultuur nastreven, beseffen hoe belangrijk medewerkerbetrokkenheid is en vertellen keer op keer waarom de organisatie ertoe doet.
 1. Vertel over de geschiedenis van de organisatie

Bijvoorbeeld over de drijfveren en passie van de oprichter. Hoe die in staat was om ondanks tegenslagen zijn doelen te behalen. Hoe de oprichter in staat is geweest om mensen mee te krijgen en te inspireren. Wat resoneert, zijn de morele lessen, de herkenbare emoties van doorzetten, moed en vertrouwen. De principes van de oprichter vormen vaak een richtsnoer voor de cultuur en ambities van de organisatie.

 1. Vertel je verhaal door wat je doet

Juist wanneer het moeilijk wordt, laat je als organisatie zien uit welk hout je gesneden bent. Hoe betrek je bijvoorbeeld medewerkers om gezamenlijk uit een impasse te komen? Hoe neem je mensen mee in strategische beslissingen? Wanneer medewerkers ideeën mogen aanreiken voor de ontwikkeling van de organisatie en daarvoor ruimte en beloning ontvangen, dan zegt dat heel veel over cultuur en leiderschap. Vaak leidt dergelijke samenspraak tot concrete meerwaarde en resultaat.

 1. Maak medewerkers zichtbaar die buitengewone prestaties leveren.

Een organisatie die hier aansprekende voorbeelden van laat zien, is de hotelketen Ritz-Carlton. De ‘Ladies and Gentlemen’ van het hotel registreren speciale momenten die ze meemaken of creëren met hun klanten. Inmiddels zijn er al duizenden van dergelijke wow-verhalen verzameld, die allemaal aangeven hoe klantgericht medewerkers zijn. Wat een normaal moment tot een wow-moment maakt, is vooral de persoonlijke aandacht die aansluit op een gevoelde behoefte. Het gaat vaak om kleine gebaren met grote gevolgen. Bovendien worden dergelijke verhalen vaak nog jaren later doorverteld.

 1. Laat zien hoe medewerkers onderling communiceren.

Wanneer teams in organisaties een opdracht oppakken en daar vanuit intrinsieke motivatie mee aan de slag gaan, levert dat meestal enorm veel positieve energie op. Het is waardevol om vast te leggen hoe mensen elkaar in de community vinden, hoe ze elkaars kwaliteiten aanvullen, hoe ze om hulp vragen en gezamenlijk nieuwe ideeën tot stand brengen. Het zijn juist deze verhalen die het werkelijke karakter van de organisatie laten zien. En die illustratief zijn voor de cultuur. Ze geven aan hoe de organisatiewaarden voelbaar worden in gedrag.

 1. Vertel hoe de wereld er uitziet in de toekomst.

Een goed toekomstverhaal heeft een sterk appellerend vermogen, is beeldend en herkenbaar en geeft mensen het gevoel dat deze werkelijkheid realiseerbaar is. Wanneer ambities en toekomstbeelden worden gekoppeld aan gewenste competenties en gedrag, worden medewerkers ook geactiveerd om in beweging te komen en de juiste stappen te zetten.

De kracht van mensen laten zien

Organisatieverhalen hebben het vermogen om gemeenschapsgevoel en duurzame betrokkenheid te creëren. Kandidaten, medewerkers en klanten worden deelgenoot van de gezamenlijke bezieling door inzet van persoonlijke verhalen die refereren aan universele drijfveren en herkenbare ervaringen. Op die manier focus je op de werkelijke meerwaarde van de organisatie, de energie die mensen in beweging brengt.

Wil je ook verhalen inzetten om mensen aan te trekken en te behouden? Ik ga graag met je in gesprek.

 

Aanvraag Whitepaper Organisatielied

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper Power the Future

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Schrijf je in op de nieuwsbrief en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!

Aanvraag Whitepaper WerkenBij.FM

Vul uw emailadres in en ontvang de gratis whitepaper.

Bedankt!